Pripomenuli si Jozefa Červínku

V klube jednoty dôchodcov v Dobšinej sa dnes uskutočnila malá výstava publikácii autora Jozefa Červínku, ktorý vydal veľa knižných titulov o meste Dobšiná a jeho neodmysliteľnej histórii.

Jozef Červínka zomrel 10.januára.2011. Posledná rozlúčka so zosnulým sa konala v piatok 14. januára o 11:30 na Verejnom cintoríne v Košiciach.
Autor po sebe zanechal kus svojej duše v podobe publikácii a za mnohé spomeňme tie ktoré sa priamo viažu k Dobšinej: v roku 2002 kniha My Dobšinčania, Tajomstvá sklenenej panny, ktorá opisuje Dobšinskú povesť (2006), Objaviteľ – o slávnom Ing. Eugenovi Ruffínyim (2007). Bol iniciátorom a spoluorganizátorom Prvého Svetového stretnutia Dobšinčanov v roku 2000, i druhého Svetového stretnutia Dobšinčanov v roku 2005.
V roku 2007 mu vedenia mesta Dobšiná udelilo titul Čestný občan mesta. Členovia jednoty dôchodcov si výstavkou takto pripomenuli osobnosť Jozefa Červínku a otvorili svoj klub verejnosti.
Foto & video: Dobsina.net

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery