Nové partnerstvo, dotácie a odpredaj

Týmito témami sa nieslo štvrté zasadanie mestského zastupiteľstva  v Dobšinej konanom 30. marca.

 Hneď v jeho úvode požiadal primátor mesta Karol Horník o zmenu programu, aby mohli poslanci prerokovať budúce partnerstvo s maďarskou obcou Rudabánya, za ktorú vystúpil s príhovorom András Mega, ktorý je aj predsedom nemeckej menšiny vo svojej obci.
Mega vyzdvihol spoločnú históriu, ktorú mesto Dobšiná a obec Rudabánya má a to najmä z etnografického hľadiska. Na oboch miestach sa totiž nachádzajú pozostatky, ale aj stále živé tradície Bulinerov (nemecky hovoriacich obyvateľov s vlastnou verziou nemeckého nárečia).  Mestské zastupiteľstvo vyhovelo jeho žiadosti a v blízkej budúcnosti bude spečatené partnerstvo medzi mestom Dobšiná a maďarskou obcou Rudabánya.
Po súhlasnom vyjadrení poslancov pozval András Mega do Rudabánye predstaviteľov Dobšinej na podpis partnerstva, ktoré by sa malo konať v máji z dôvodu medzinárodného stretnutia bulinerov. Celý príhovor vám ponúkame vo forme videa pod článkom.
Druhým bodom programu bol rozpočet mesta Dobšiná na rok 2011, ktorý bol stanovený na 5117025 eur. Tento rozpočet by mal postačovať na plánované výdavky mesta v tomto roku. Horúcou témou bola aj výška dotácii pre organizácie v meste. Predsedníčka finančnej komisie a viceprimátorka PaedDr. Anna Klausmanová potvrdila, že žiadosti o dotácie boli vo veľmi vysokých sumách, ktoré nie je mesto schopné poskytnúť v plne požadovanej výške. Preto všetci až na pár výnimiek dostali z požadovaného odnosu dotácii iba 50%. O dotácie od mesta požiadali tieto subjekty a bolo im vyhovené takto (v zátvorke výška dotácie z celkovej požadovanej sumy v percentách ) :
Klub slovenských turistov – 630 eur (50%), Slovenská zväz rybárov – 250 eur(50%), ZO zdravotne ťažko postihnutých – 200 eur(50%), Motorsport Dobšiná (Tomáš Fusko) – 2500 eur (35%), Klub lyžiarov – 1400 eur (50%), Evanjelická cirkev – 850 eur (50%), Rímskokatolícka cirkev – 850 eur (50%), Futbalový klub Dobšiná – 5500 eur (62%), Folklórny súbor Gemer & Gemerčatá – 1000 eur (50%). Poslanec Demko, ale podotkol, že v tomto roku mnohí žiadatelia podľa jeho mienky umelo navýšili svoje požiadavky oproti minulému obdobiu. Ďalšou argumentáciou bol aj fakt, že i keď futbalový klub bol so svojou žiadosťou najúspešnejší zastrešuje okolo 100 ľudí a teda preto je jeho percento navýšené a v prípade jednotlivca, Motorsport Dobšiná bolo percento znížené bez ohľadu na dosiahnuté výsledky.
Najdiskutovanejšou témou sa stal odpredaj chatovej osady, jej hospodárskej budovy a bufetu. Argumentom na odpredaj bola skutočnosť, že priľahlé chaty sú už odpredané a pre mesto by bolo nerentabilné prevádzkovať tieto zvyšné zariadenia. Taktiež v nedávnom období prišla ponuka istého Rožňavčana, ktorý ponúka mestu Dobšiná 47 000 eur za zvyšný majetok chatovej osady. Mestské zastupiteľstvo napokon odsúhlasilo jej predaj, ale formou verejnej obchodnej súťaže keďže to prikazuje zákon ak je suma vyššia ako 40 000 eur.
V ďalšom bode zastupiteľstva  boli menovaní ako noví členovia Dobrovoľného hasičského zboru Marek Opremčák, Martin Novotný a Jakub Suchan. Jedným z posledných bola rozprava o návrhu na online vysielanie mestských zastupiteľstiev, ktorý nedávno podal poslanec  Ján Slovák. Po analýze predloženej prednostom mestského úradu návrh na online vysielanie mestských zastupiteľstiev neschválili. Do budúcnosti ale poslanci pripustili možnosť natáčania záznamov a  nahrávanie ich zostrihov na webstránku mesta.
Foto & video : Dobsina.net

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery