Primátorovi schválili takmer trojtisícový plat

Vo štvrtok sa konalo prvé rokovanie Mestského zastupiteľstva v Rožňave v novom termíne. Začiatok si poslanci posunuli na deviatu hodinu ráno oproti minulosti, keď rokovali spravidla od 15-tej hodiny. V tomto čase by už občania zasadnutie zastupiteľstva nestihli, keďže dovtedy skončilo.
Na rokovaní chýbali poslanci Dionýz Kemény (TIP) a Karol Kováč (nez.), niektorí poslanci došli neskôr.
Jedným z bodov rokovania bolo určenie platu primátorovi Pavlovi Burdigovi (Most), hlavnej kontrolórke Kataríne Balážovej a výšky odmeny pre zástupcu primátora Jána Lacha (Most) za prvý štvrťrok 2015.
Primátorovi mesta patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a príslušného násobku deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov mesta.
Mestské zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %. Pred rokom poslanci schválili navýšenie vtedajšieho základného platu 2 085 eur o 20 %, tj. o 417 eur. Mesačný plat primátora v roku 2014 tak dosiahol úroveň 2 502 eur.
Podľa zákona musí zastupiteľstvo raz ročne plat primátora prerokovať a to sa stalo práve na štvrtkovom rokovaní zastupiteľstva.
Štatistický úrad SR zverejnil priemernú mesačnú nominálnu mzdu zamestnanca v hospodárstve SR v roku 2014, ktorá dosiahla 858 €. Po vynásobení koeficientom 2,53, odvodeným od počtu obyvateľov mesta, je nový základný plat primátora 2 171 eur.
DSCF4069
Zástupca primátora Ján Lach (Most) navrhol jeho zvýšenie o 30 %, tj. o 651 eur. V diskusii tento návrh podporil poslanec Milan Capák (KSS).
Poslanci siedmimi hlasmi proti dvom návrh schválili, primátor 18-tisícovej Rožňavy tak bude mesačne zarábať 2 822 eur. Pavol Burdiga je súčasne poslancom Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, kde odmeny poslancov dosahujú viac ako 350 eur za mesiac.
Podobne ako v prípade platu primátora, musí sa každoročne upravovať plat aj v prípade pozície hlavného kontrolóra. Katarína Balážová v roku 2014 zarábala 1 616 eur a k tomu dostávala mesačnú odmenu vo výške 100 eur. Spolu teda 1 716 eur mesačne.
Po novom bude zarábať 1 682 eur, po započítaní odmeny 1 782 eur mesačne. V diskusii nevystúpil ani jeden poslanec.
Tak v prípade primátora ako aj hlavnej kontrolórky budú ich nové platy účinné spätne od 1. januára 2015.
Poslanci tiež schválili odmenu zástupcovi primátorovi mesta Jánovi Lachovi (Most) za prvý štvrťrok vo výške  800 eur. Návrh primátora podporil v diskusii poslanec Milan Capák (KSS).
Naopak, Roman Ocelník (nez.) spochybnil uvedené dôvody na odmenu – prehľad o účasti zástupcu primátora na akciách, ako napríklad „oslava príchodu nového roku“. Na potrebu ich spresnenia v budúcnosti apeloval aj poslanec Ivan Kuhn (OKS).
„Nebol som júchať na námestí, ale bol som tam zabezpečiť ohňostroj,“ reagoval Lach na námietky Ocelníka.
Poslanci siedmimi hlasmi „za“ a jedným“proti“ navrhnutú odmenu zástupcovi primátora schválili.

Najnižší priemerný plat na Slovensku mali podľa prieskumu portálu Platy.sk  v minulom roku upratovačky, a to 411 eur. Priemerný plat šičky bol v minulom roku 431 eur, poštového doručovateľa 452 a vrátnika 468 eur. 

Plat začínajúceho katolíckeho kňaza, teda absolventa vysokej školy, bol ešte nižší, len vo výške 330 eur, uvádza portál Kozervatívnyvýber.sk.

Celkový priemerný plat na Slovensku bol v minulom roku podľa prieskumu Platy.sk 887 eur. V košickom kraji sa pohyboval na úrovni 866 eur. 

Dokument – Určenie platu primátorovi mesta / Určenie platu hlavnej kontrolórke mesta /Návrh na odmenu za I. štvrťrok 2015 zástupcovi primátora mesta

Odkaz: Zvukový záznam z rokovania
Foto: infoRoznava.sk / Erik Suchý
 

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Radosť z bádania a objavov