Kláštor chcú zmeniť na komunitné centrum

Vo štvrtok 23. apríla sa konalo ďalšie zo sporadických pracovných stretnutí poslancov rožňavskej samosprávy. Tentokrát bolo vyvolané aktivistami občianskeho združenia Otvor dvor. Tí oslovili poslancov so svojim zámerom postupne zrekonštruovať opustenú budovu bývalého františkánskeho kláštora.
Budova, v ktorej bola naposledy umiestnená pobočka štátneho archívu, spadajúceho pod ministerstvo vnútra, je určená na predaj. Roky však o ňu nikto nejavil záujem, schátralé priestory vyžadujú rozsiahle investície.
„Myslíme si, že táto budova má ostať vo vlastníctve mesta, má byť zrekonštruovaná a má slúžiť všetkým obyvateľom Rožňavy, ako aj jej návštevníkom,“ tvrdia v dokumente, predloženom poslancom, Tomáš Székely (predseda združenia), Štefan Černák, Miro Droždiak a bývalý poslanec Rado Kovács.
„Sme presvedčení, že naše mesto potrebuje priestor, v ktorom budú môcť realizovať svoje nápady najrôznejšie občianske združenia, organizácie i neformálne skupiny na poli kultúry, umenia, sociálne zameraných projektov i cestovného ruchu,“ uvádzajú ďalej.
DSCF4217
Jeden z ich prioritných cieľov je poskytnúť nielen spoločné priestory, ale zároveň sa navzájom i tvorivo prepájať, realizovať spoločné projekty a aktivity, organizovať spoločné akcie. Spolupracovať na činnostiach, ktoré získajú svoju pridanú hodnotu práve tým, že sa na nich podieľajú ľudia z rôznych združení a oblastí.
Toto prepájanie by chceli postupne rozšíriť aj o kluby v ostatných blízkych aj vzdialenejších mestách ako je napr. košická Tabačka, breznianska Bombura či žilinská Stanica.
„Naším zámerom, okrem iného, je dostať Rožňavu na mapu klubových miest, ktoré sú v spomínaných mestách, samozrejme aj v mnohých iných, bežné,“ vysvetľujú svoj zámer.
DSCF4220
Inšpiráciou sú im dva podobné projekty – žilinská Stanica Zárečie a košická Tabačka. „Oba fungujú už niekoľko rokov preto, lebo poskytujú priestor ľuďom, ktorí sa angažujú v kultúre, umení, v sociálnej oblasti alebo sú aktívni pri riešení rôznych spoločenských problémov.“
Postupne zrekonštruovaný objekt by mal poskytnúť priestor na stretávanie, plánovanie a realizáciu vlastných projektov a tiež zázemie – zdieľanie techniky, prenajímanie rôznych typov priestorov – kancelárií, konferenčnej, resp. prednáškovej miestnosti, využitie chodieb na workshopy, prezentácie, výstavy a pod..
Spojenie neziskového a ziskového, ako aj súkromného a verejného sektora má podľa nich ambíciu generovať pridanú hodnotu, ktorú tieto subjekty nedokážu vytvoriť sami.
DSCF4234
„Sme presvedčení, že v tejto oblasti je lepšia spolupráca ako konkurencia, preto u nás nájde dôstojný a inšpiratívny priestor každý, kto bude ochotný splniť a dodržiavať základné podmienky a pravidlá kooperácie a zdieľania spoločného priestoru kláštora,“ konštatujú.
Aj preto nevnímajú ako konkurenciu etablované inštitúcie Gemerské osvetové stredisko, Banícke múzeum či SNM – Múzeum Betliar.

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

„Spoluprácu s nimi máme vyskúšanú napríklad v projekte Rožňavských radiál a funguje výborne. Keďže naším zámerom nie je robiť tie isté aktivity, ale ponúknuť priestor na ďalšie podoby spolupráce aj s inými subjektami, sme si istí, že môžeme naďalej počítať s ich podporou rovnako, ako sa my budeme usilovať podporovať ich aktivity,“ tvrdia ďalej.
Argumentujú tiež tým, že ich ciele a z nich vyplývajúce aktivity sú v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Ten zahŕňa aj opatrenia – „Zrekonštruovať a opraviť historické budovy a priestranstvá s kultúrnym potenciálom“ a „Vytvoriť verejno-súkromné partnerstvá v oblasti kultúry.“
10682435_1069914826356144_7636112148341925512_o
Predpokladajú, že potrvá najmenej 7 až 10 rokov, kým bude sprevádzkované prízemie budovy. Ich prvoradým zámerom je sprevádzkovať kaviareň, spojenú s miniknižnicou a čitárňou. Zároveň plánujú zriadiť v priestoroch kláštora malé kníhkupectvo s kvalitnou slovenskou a zahraničnou literatúrou.
Menšie miestnosti na prízemí plánujú sprevádzkovať postupne v ďalších fázach rekonštrukcie. Budú slúžiť ako kancelárie pre občianske združenia, neziskovky a organizácie, ktoré vykonávajú akvitity v kultúrnej a sociálnej oblasti i v oblasti cestovného ruchu. Niektoré miestnosti chcú upraviť tak, aby mohli byť využívané ako ateliéry a skúšobne pre mladé začínajúce kapely.
11160058_1069914583022835_7409768295832421826_o
Chodby budú postupne využívané ako výstavné priestory pre najrôznejšie druhy umenia s prihliadnutím na už existujúce výstavné plány v iných tunajších zariadeniach. Ako reálne vidia aj použitie priestorov na prezentovanie mesta a okolia turistom a ostatným návštevníkom.
Átrium, ktoré nazvali Rajský dvor, chcú využívať ako miesto koncertov, divadelných predstavení malého formátu, či ako miesto tradičných remeselníckych trhov a burzy, a tiež na posedenie pri kvalitnej káve.
Mestské zastupiteľstvo žiadajú o odsúhlasenie nájmu za symbolické 1 euro na dobu aspoň 30 rokov. Podľa staršieho znaleckého posudku má budova hodnotu 982 tisíc eur.
Foto: infoRoznava.sk / Belo Hefler & Peter Marko & o. z. Otvor dvor

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery