K aktuálnej finančnej situácii

DSCF5777
K finančnej situácii mesta sa aktuálne vyjadril primátor Rožňavy Vladislav Laciak (Smer-SD). Jeho vyhlásenie prinášame v plnom znení.
Ekonomický pokles spôsobil samosprávam problémy. Podobná situácia je aj v našom meste. Preto je nevyhnutné zaoberať sa zmenou rozpočtu, a to už na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré bude 29. júla a jeho hlavným bodom bude práve úprava rozpočtu.
Potreba meniť rozpočet nie je spôsobená len výpadkom podielových daní do príjmovej časti rozpočtu, ale aj množstvom rozvojových projektov, ktoré mesto toho času realizuje, a to znamená, že ich aj spolufinancuje. Ide o rôzne projekty z národného strategického referenčného rámca.
V súčasnosti je potrebné napr. dofinancovať skládku komunálneho odpadu, ďalej sa finančne spolupodieľať na úspešnom projekte – rekonštrukcia ZŠ Ul. Pionierov, sú tu ďalej úvery na úpravy a výstavbu nových chodníkov. Mesto sa spolupodieľa aj na financovaní športovej haly, či rozširovaní kamerového systému v meste atď.
Ako ďalej…
Situácia v ktorej sa nachádzame nie je ideálna, preto je nutné pristúpiť k výrazným úsporným opatreniam. Jednou z možností je aj znižovanie stavu pracovníkov, čo ale v konečnom dôsledku túto situáciu nevyrieši a neprinesie to želaný efekt a v rozpočte sa to odzrkadlí len v minimálnej miere.
Ďalšou možnosťou je požiadať o úver. Takýto stav si však vyžaduje aj splácanie úveru a s tým spojené aj nie malé úrokové sadzby.
Snahou mesta je zveľaďovanie jeho majetku. Ak sa mesto vzdá určitého majetku, ktorý nie je pre mesto nevyhnutný, tak len za cenu, že sa zveľadí a zhodnotí majetok ďalší. Napr. zateplenie školy (spolufinancovanie) prinesie do budúcna bezpochyby nie malé úspory na energiách, alebo rekonštrukcia námestia predpokladá zvýšenie návštevnosti mesta zo strany turistov a pod.
V tejto zložitej finančnej situácii je potrebné uvedomiť si i to, či je správne vzdať sa nateraz všetkých už rozbehnutých projektov a znížiť tak výdavky mesta na ich spolufinancovanie, alebo hľadať finančné zdroje a rezervy inde, napr. aj v odpredaji časti majetku mesta.
 
Redakcia portálu Inforoznava.sk  pripravila rozhovor s predsedom finančnej komisie zastupiteľstva Ing. Ondrejom Bolačekom pod názvom Potrebujeme krízový manažment. Nájdete ho v rubrike Rozhovory, alebo kliknutím sem.
Zdroj: Roznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli