Primátor aj kontrolórka si polepšili

Poslanci rožňavskej samosprávy rokovali na svojom štvrtkovom rokovaní aj o určení platu primátorovi Pavlovi Burdigovi (Most) a hlavnej kontrolórke mesta Kataríne Balážovej.
Ešte v úvode zasadnutia na návrh samotnej kontrolórky stiahli poslanci bod programu, v ktorom jej mali odobriť návrh odmeny vo výške jednomesačného zárobku z príležitosti životného jubilea. Pôvodne navrhol stiahnutie tohto bodu programu z rokovania poslanec Radoslav Kovács (nez.) spolu s ďalšími dvomi návrhmi na stiahnutie, väčšina poslancov to však neschválila.
Poslanec Radoslav Kovács (nez.) v prípade platu primátora navrhol minimálnu výšku, stanovenú zákonom – 2 085 eur. Jeho návrh však poslanci neschválili, prešiel iný – od kolegu Gabriela Borzyho (SMK), ktorý navrhol primátorovi plat v mesačnej výške 2 600 eur. Za hlasovali 10-ti poslanci (Beke, Borzy, Džačár, Focko, Kossuth, Laco, Lach, Marko, Pollák, Szabadosová), proti boli 5-ti (Bischof, Kovács, Kováč, Kuhn, Ocelník), zdržal sa Kemény, nehlasoval Motyka.
V prípade určenia platu hlavnej kontrolórky podal pozmeňovací návrh poslanec Ján Lach (Most), ktorý navrhol k mesačnému platu pridať odmenu vo výške 100 eur, takže jej celkový mesačný zárobok bude 1 716 eur. Poslanec Ivan Kuhn (OKS) navrhol, aby sa o mesačnom plate (1 616 eur) a mesačnej odmene (100 eur) hlasovalo osobitne.
Zástupca primátora Peter Marko (nom. OKS), ktorý rokovanie zastupiteľstva v tom čase viedol, dal takto rovno hlasovať. Za určenie platu vo výške 1 616 eur boli 15-ti poslanci, zdržali sa iba dvaja – Pollák a Szabadosová. Proti návrhu poslanca Lacha na mesačnú odmenu vo výške 100 eur boli len štyria poslanci (Kovács, Kováč, Bischof a Kuhn), 13-ti hlasovali za (Beke, Borzy, Džačár, Focko, Kemény, Kossuth, Lach, Laco, Marko, Motyka, Ocelník, Pollák, Szabadosová).
Platy sa obom funkcionárom mesta zvýšili spätne od 1. januára tohto roku, primátorovi na úroveň 2 600 eur a hlavnej kontrolórke mesta na 1 616 eur, pričom k tomu bude dostávať mesačnú odmenu vo výške 100 eur.
Dokumenty –
Určenie platu primátorovi mesta
Určenie platu hlavnej kontrolórke mesta
Foto: infoRoznava.sk  

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery