Prežite pokojné veľkonočné sviatky

Veľkonočným piatkom, dňom spomienky na utrpenie, ukrižovanie a smrť Ježiša Krista, začína Veľkonočné trojdnie. V rímskokatolíckych chrámoch sa dnes ako v jediný deň v roku neslúži svätá omša, oltáre sú bez chrámového rúcha.
Namiesto omše sa konajú pobožnosti krížovej cesty, veriaci prichádzajú pokloniť sa k svätému krížu a pomodliť sa k symbolickému Božiemu hrobu. Čítajú sa slová proroka Izaiáša a pašie – príbeh o utrpení a smrti Ježiša Krista podľa evanjelia.
Súčasťou obradov je aj obrad sv. prijímania a modlitby za cirkev, za veriacich i neveriacich, za biskupov, kňazov a diakonov, za krajinu a všetkých obyvateľov.
Veľký piatok je v katolíckej cirkvi aj dňom prísneho pôstu. Veriaci v tento deň nekonzumujú mäsité pokrmy a dosýta sa najedia len raz za deň. Ježišovu smrť v tento deň pripomína aj liturgická farba v chrámoch – farba krvi.
V Gréckokatolíckej cirkvi je v centre obradov Veľkého piatka plaščenica. Táto ikona Krista ležiaceho v hrobe sa stala neoddeliteľnou súčasťou obradov večierne Veľkého piatka a utierne Veľkej soboty.
Popri cirkevných tradíciách k Veľkej noci sa viažu aj ľudové zvyky. Veľkopiatkové umývanie v potoku znamenalo, že ľudia budú zdraví a prúd vody odnesie ich choroby. K sviatku sa viaže aj čistenie studní a potokov, aby voda bola zdravá.
V sobotu sa pripravovali ľudia na nedeľňajší sviatok vzkriesenia, ktorý sa konal už vo večerných hodinách. Na južnom Slovensku bolo zvykom, že deťom ak sa kúpilo oblečenie, tak to dostali na Veľkú noc. Na vzkriesení sa zúčastnila celá rodina, ostali doma len chorí. V obciach, kde nosili kroj, si obliekli najkrajšie šaty.
Odkazy –
Cirkvi a náboženské spoločností pôsobiace v Rožňave
Oficiálna stránka štátu Vatikán (Živé prenosy z Ríma)
Foto: Archív infoRoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery