Materských škôl bude menej

Situácia ohľadne materských škôl na území Rožňavy bola predmetom ostatného rokovania mestského zastupiteľstva. Poslanci koncom februára odhlasovali väčšinou hlasov zvýšenie poplatkov.
Mesačný príspevok na jedno dieťa od troch rokov veku s trvalým pobytom v meste Rožňava na 25 eur a s trvalým pobytom v inej obci na 50 eur.
Za hlasovali 11-ti poslanci – Zoltán Beke (nez.), Gabriel Borzy (SMK), Peter Ďžačár (nez.), Ľudovít Kossuth (nez.), Árpád Laco (SMK), Ján Lach (Most-Híd), Peter Marko (nom. OKS), Cyril Motyka (Most-Híd), Roman Ocelník (nez.), Dušan Pollák (nez.), Erika Szabadosová (nez.).
Proti boli 6-ti poslanci – Matúš Bischof (OKS), František Focko (Smer-SD), Dionýz Kemény (nez.), Radoslav Kovács (nez.), Karol Kováč (nez.),  Ivan Kuhn (OKS).
Téme sa venoval vo svojom blogu na Sme.sk Štefan Kohári, ktorého text sme sprostredkovali aj na našej stránke – Rožňava nechce mladých
Vo svojom texte okrem iného zhrnul počty detí v jednotlivých škôlkach:
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ulica Ernesta Rótha č. 4 – 20 detí
Materská škola, Ul. kozmonautov – 29 detí
Materská škola, Ul. krátka – 37 detí
Materská škola, Vajanského – 57 detí
Materská škola, Ul. pionierov – 57 detí
Materská škola, Ernesta Rótha – 102 detí
Materská škola, Kyjevská – 131 detí
Materská škola, Štítnická – 136 detí
Podľa niektorých by pri uvedených počtoch detí pre Rožňavu stačili namiesto ôsmich len tri materské školy.
Mičudová: Pristúpili sme k racionalizácii
S odstupom času sme požiadali vedenie mesta o stručné vysvetlenie, ako plánuje riešiť situáciu, resp. budúcnosť materských škôl.
Prevádzkovanie ôsmich materských škôl si žiada podľa Jany Mičudovej, ex-poslankyne zastupiteľstva a vedúcej odboru školstva, nemalé finančné prostriedky. Preto pristúpili k ich racionalizácii, vychádzajúc z finančnej analýzy jednotlivých materských škôl.
„Po prehodnotení niektorých ukazovateľov, medzi ktoré patrí počet detí a celkové náklady, spojené s osobnými a prevádzkovými potrebami jednotlivých MŠ, a vzhľadom ku kapacitám, ktorými disponujeme v jednotlivých MŠ, navrhujeme začať racionalizáciu práve MŠ na Ulici kozmonautov,“ spresnila.
Pri ďalšom postupe efektívnosti fungovania materských škôl budú vychádzať z nového zákona o financovaní škôl a školských zariadení, ktorý pripravuje ministerstvo školstva a mal by byť účinný od 1. januára 2015.
Foto: Archív infoRoznava.sk / Jana Mičudová na februárovom rokovaní MZ odpovedá prítomným rodičom

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery