Prevzali si mestské ocenenia

DSCF6173V sobotu v rámci osláv Dni mesta Rožňava odovzdali v Obradnej sieni mesta najvyššie mestské vyznamenania – Cenu mesta a Cenu primátora. Čestné občianstvo tento rok udelené nebolo.
Cenu mesta, schválenú v zastupiteľstve, si prevzali Viktor Baláž, exposlanec a riaditeľ Obchodnej akadémie v Rožňave, a zástupcovia Saleziánov don Bosca, provinciál don Karol Maník a Pavol Piatrov, posledný zo saleziánov, pôsobiacich v Rožňave.
Prevzatie ceny saleziánmi za ich dlhoročnú prácu v meste ocenili prítomní potleskom postojačky.
Podľa schváleného štatútu sa Cena mesta Rožňava udeľuje “jednotlivcom, resp. kolektívu za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti, činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí, alebo za činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov.”
Cenu primátora si prevzali piati ocenení
Zlatica Halková , riaditeľka Domu Matice Slovenskej v Rožňave si ocenenie prevzala „za obetavú prácu, smerujúcu k upevňovaniu národného povedomia a pozdvihnutiu slovenskej hrdosti detí a mládeže na národnostne zmiešanom území.“
Erszébet Füzék z Csemadoku ocenenie „za dlhodoročnú prácu na poli udržiavania a rozvíjania kultúry maďarskej národnostnej menšiny“, Ivan Nemčok „za vyhľadávanie a znovu oživovanie tradícií slovenskej ľudovej kultúry“. 
Pre Klub gemerských bedmintonistov 2010 Rožňava Cenu primátora „za dlhoročnú prácu v oblasti športu, mimoriadne úspechy a vynikajúcu reprezentáciu Slovenska a mesta“ prevzal Oskar Lörinc.
Cenu primátora si prevzal aj Karol Králik „za dlhoročnú prácu pri rozvoji rožňavskej dychovej hudby, za vedenie mladej generácie ku kladnému vzťahu k dychovým nástrojom a za celoživotné úsilie udržať banícku dychovú hudbu na vysokej úrovni a aj touto formou zachovať banícke tradície“.
Doteraz udelené ceny mesta si môžete pozrieť kliknutím sem
Doteraz udelené ceny primátora si môžete pozrieť kliknutím sem
Doteraz udelené tituly čestný občan mesta si môžete pozrieť kliknutím sem
Doteraz udelené ocenenia pre najúspešnejších športovcov a športové kolektívy si môžete pozrieť kliknutím sem
Foto & Video: infoRoznava.sk / Michal Valaštek
Cena mesta pre Saleziánov don Bosca

P. Piatrov o Cene mesta pre saleziánov

Poďakovanie V. Baláža v mene ocenených

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery