Prerokujú aj návrh zmeny rozpočtu

ROŽŇAVA – Vo štvrtok 2. augusta sa od 13-tej hodiny uskutoční v rokovacej miestnosti (suterén budovy mestského úradu) ďalšie tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave.
V programe rokovania je navrhnutých celkom 9 bodov, medzi inými aj prerokovanie protestu okresného prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Rožňava o ochrane verejného poriadku na základe podnetu bývalého mestského policajta Pavla Pachníka z Dolného Kubína, ktorý podáva na celom Slovensku podnety na preskúmanie zákonnosti všeobecne záväzných nariadení na ochranu verejného poriadku.
Najdôležitejším bodom programu z hľadiska fungovania samosprávy bude prerokovanie 1.zmeny rozpočtu mesta na rok 2012, vrátane zmeny rozpočtu rozpočtových organizácií. Zaujímavým čítaním je tiež hospodárenie rožňavského centra Europa Direct, o ktorého činnosti je poslancom predložená informatívna správa.
Poslanci opätovne prerokujú aj zmluvu o spolupráci s občianskym združením Život je pes a v tejto súvislosti aj smernicu na odchyt túlavých psov. V závere rokovania by sa mali poslanci zaoberať aj rozšírením podnikateľskej činnosti mestskej organizácie Technické služby mesta.
Predajú turistickú ubytovňu?
Poslanci sa koncom minulého týždňa opätovne stretli na tzv. neformálnom pracovnom stretnutí, kde im bola exekútorom Robertom Tutkom a podnikateľom Attilom Ondrejom prezentovaná možnosť odkúpenia Turistickej ubytovne a to formou priameho predaja. Či bude aj táto vec zaradená do programu rokovania zastupiteľstva, nie je zatiaľ známe. Poslanci môžu predávať majetok mesta priamym predajom len trojpätinovou väčšinou (11 hlasov zo 17) a „z dôvodu hodného osobitného zreteľa“.
V prípade, že bude mestská televízia RVTV vysielať priamy prenos z rokovania prostredníctvom káblového rozvodu KID a. s. a na internete, radi by sme vám priniesli naživo prenos aj v našom video okne. Média u nás i vo svete všeobecne svoje internetové prenosy sprístupňujú každému, kto si ich chce umiestniť na svojej stránke. Technické nastavenie online vysielania na stránke RVTV to dosiaľ neumožňovalo.
Návrh pogramu:

1.
Otvorenie
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Záver

Ilustračné foto: Archív infoRoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery