Prerokujú aj návrh rozpočtu

 V pondelok sa uskutoční zasadnutie Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave.
Pod vedením jej predsedu, nezávislého poslanca Ondreja Bolačeka (na snímke) bude rokovať od 15tej hodiny v zasadačke na III. poschodí MsÚ.
Na programe má okrem iného aj rozpočet mesta.
Ako sa v materiáli uvádza, finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča mestskému zastupiteľstvu:

  • v kapitálových výdavkoch vyčleniť na rekonštrukciu ciest a chodníkov 100 tis. €;
  • znížiť náklady na výstavbu karanténnej stanice na 30 000€ a previesť prehodnotenie zámeru výstavby karanténnej stanice v plánovanom objekte;
  • v bežnom rozpočte prehodnotiť fungovanie – členstvo mesta v japonsko-obchodnej komore;
  • z projektu Europe Direct predložiť vyhodnotenie roku 2010 do najbližšieho zasadnutia finančnej komisie a následne prehodnotiť jej činnosť na rok 2011, p. Kuhnovi predložiť vyhodnotenie aj rok 2009;
  • do výdavkov zapracovať audit na posúdenie činnosti dcérskych firiem mesta;
  • komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu má predložiť do najbližšieho zasadnutia finančnej komisie predbežné rozdelenie dotácii do navrhovanej výšky 85 tis. €.
  • v inv. Projektoch je zahrnutý aj projekt na ZŠ Z. Fábryho vo výške 3400 € + DPH
  • vykryť schodok bežného rozpočtu prebytkom fin. prostriedkov z roku 2010

Program zasadnutia komsie:
O t v o r e n i e
1a. Žiadosť o poskytnutie finančného prísp. na zabezp. špeciálnej starostlivosti o vojnové hroby
1b. Žiadosť o poskytnutie finančného prísp. na zabezp. bežnej starostlivosti o vojnové hroby
2. TK Sambed
3. Dominika Tutková – predaj pozemku mesta
4. Projekt zlepšenie ekonomickej hospodárnosti budovy – ZŠ Zol.Fábryho
5. Návrh rozpočtu – ďalšie čítanie pred podaním do MZ
6. Rôzne
7. Záver
Dokument: Návrh rozpočtu mesta
 
Foto: Inforoznava.sk / Ivana Lengeňová

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery