Hľadajú dodávateľa pre námestie

  O ďalšej etape rekonštrukcie rožňavského Námestia baníkov sa hovorilo viackrát aj na zasadnutiach mestského zastupiteľstva. 
Téma nepochybne zaujíma aj širšiu verejnosť, o čom svedčia otázky v diskusnom fóre na mestskej stránke.  
„Toho času prebieha výberové konanie na dodávateľa stavby. Po vyhodnotení výberového konania sa uzavrie s úspešným uchádzačom zmluva o dielo a následne sa začne s rekonštrukciou námestia,“ reagoval tam aktuálne Ing. Ladislav Farkaš z Odboru výstavby, ÚP a ŽP Mestského úradu v Rožňave.
14. apríla 2010 obdržalo mesto Rožňava oznámenie z VÚB, a. s. o schválení investičného úveru a preklenovacích úverov. Investičný úver vo výške 1 mil. eur (30.126.000 Sk) mal byť použitý “na krytie kapitálových výdavkov schválených v rozpočte mesta pre rok 2010″ a preklenovacie úvery v celkovej výške 2.568.539 eur (77.379.805,91 Sk) “na preklenutie časového nesúladu medzi výdavkami a zdrojmi z Európskej únie a štátneho rozpočtu.”
Takto získané finančné prostriedky sa mali použiť na dva projekty: „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy akademika Jura Hronca v Rožňave“ a „Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v Rožňave.“
ANKETA:
[poll id=“52″]
 

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery