Predaj TEKO-Ru preveruje Brusel

Predaj obchodného podielu mesta Rožňava v spoločnosti Teko-R jej materskej firme Stefe SK prešetruje Európska komisia – Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž v Bruseli.
S predajom za cenu 430 tisíc eur (obchodný podiel) a 290 tisíc eur (nehnuteľnosti, budovy a pozemky) vtedy nesúhlasili len piati poslanci mestského zastupiteľstva a skupina občanov mesta.
Za predaj hlasovala potrebná 3/5-nová väčšina poslancov MZ predovšetkým z 9-členného Klubu nezávislých – Dušan Pavlík, Ondrej Bolaček, Viktor Baláž, Pavol Burdiga /Most/, Peter Džačár, Dionýz Kemény, Jana Mičudová, Dušan Pollák a Ľudovít Kossuth, ktorú doplnili hlasy Františka Focka (Smer-SD) a Romana Ocelníka (nez.).
Občianski aktivisti na znak nesúhlasu s predajom si objednali bilbord, ktorý bol osadený na dvoch miestach v Rožňave – nad parkoviskom obchodného domu Billa na Košickej ulici a povedľa prístupovej cesty k autobusovej stanici.
Jeden z aktivistov, Vladimír Polóny, ktorý mal podozrenie, že mesto Rožňava predajom za takúto nízku cenu poskytlo spoločnosti Stefe SK neoprávnene štátnu pomoc, požiadal o zaujatia stanoviska podpredsedu vlády a ministra financií Ivana Mikloša.
Minister mu vo svojej odpovedi okrem iného uviedol: “Podľa môjho názoru malo mesto posúdiť, či skutočne ide o predaj nehnuteľnosti za trhovú hodnotu v zmysle oznámenia, najmä ak mesto vychádzalo z hodnoty pozemkov a budov stanovených znaleckými posudkami z roku 2003 a 2004, alebo či išlo o predaj za nižšiu hodnotu ako je trhová, a či v danom prípade predaj nehnuteľnosti nepredstavuje štátnu pomoc, ktorú je potrebné notifikovať Európskej komisii.”
Mesto Rožňava vypracovalo stanovisko, v ktorom k listu ministra financií a podpredsedu vlády uviedlo nasledovné:
Podpredseda vlády a minister financií SR Ivan Mikloš v liste, adresovanom Vladimírovi Polónymu uvádza: Podľa môjho názoru v danom prípade nie je možné jednoznačne vylúčiť prítomnosť prvku štátnej pomoci. Nekonštatuje teda, že v danom prípade bola štátna pomoc poskytnutá, čo je z právneho hľadiska zásadný rozdiel.
Polóny po tomto stanovisku mesta zaslal 3. novembra 2011 písomnú sťažnosť Európskej komisii na Generálny sekretariát do Bruselu. Už 25. novembra dostal na svoju e-mailovú adresu oznámenie, že komisia jeho sťažnosť zaregistrovala, pridelila je evidenčné číslo, bude ju prešetrovať a o výsledku ho budú okamžite informovať.
Začiatkom tohto roku bol požiadaný o doplnenie a spresnenie niektorých informácií ohľadne jeho podania a o vyplnenie špeciálneho formulára, ktorý sa pri takomto podaní vyžaduje.
Prostredníctvom emailu sa 9. marca informoval o stave jeho sťažnosti a následne 10. marca dostal odpoveď, podľa ktorej posúdenie jeho sťažnosti prebieha a v súčasnej dobe má byť predložené slovenským orgánom na vyjadrenie. Z Bruselu ho budú kontaktovať hneď, ako rozhodnú o ďalších krokoch.
Text odpovede z Bruselu:
Dear Mr. Polóny,
Thank you for contacting the services of the Commission.
The assessment of your complaint is currently ongoing and due to be submitted to the Slovak authorities for their comments. We will get back to you once we decide on the next steps of the procedure.
Best regards,
Pencho IVANOV, European Commission
 
Foto: archív infoRoznava.sk
Súvisiace články:
Kováč: Nezabudnime na to pri voľbách
Zostrih stretnutia aktivistov s novinármi
Videozáznam mestskej televizie RVTV z rokovania poslancov o predaji Teko-Ru, zverejnené na portáli YouTube

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Kalendárovinky - Jún