Pre jedných hluk a špina, pre druhých priestor aj pre šport a bluesové koncerty

Detské ihrisko na Edelényskej ulici v Rožňave, ležiace pred pohostinstvom U Legionárov, znečisťujú jeho návštevníci. Sú hluční, močia a vyprázdňujú tam obsah svojich žalúdkov. Tvrdí to obyvateľka vedľajšieho bloku Oľga Ďuríčeková (54). Inštitúcie v meste jej dávajú za pravdu riešením pravidelných sťažnosti a udeľovaním pokút. Mesto nemá možnosti, ako problému efektívne zabrániť a poslanci Mestského zastupiteľstva (MZ) v Rožňave o odpredaji mestských nehnuteľností, s podmienkami ich využiteľnosti, rozhodovať nemôžu. Pomôcť by mohla úprava Všeobecne záväzného nariadenia mesta o ochrane verejného poriadku, ktorým sa poslanci budú zaoberať na štvrtkovom (23. 6.) zasadnutí MZ.
Zvratky, zápach moču, používanie hojdačiek niektorými z návštevníkov pohostinstva U Legionárov, a pravidelné rušenie nočného pokoja. Toto je obraz diania v obytnej zóne mesta, kde pred niekoľkými rokmi poslanci odsúhlasili predaj pozemkov vo vlastníctve mesta Jánovi Babičovi a Lei Grečkovej, ktorí predtým získali od STEFE SK objekt bývalej kotolne. “Je naozaj strašné, čo sa tu deje. Denno denne pozorujem z okna môjho bytu, ako tí, čo vychádzajú z krčmy U Legionárov, zvracajú do pieskoviska, močia všade naokolo, robia hluk do neskorej noci a hojdajú sa na hojdačkách pre deti,“ hovorí O. Ďuríčeková.
Oslovila viaceré inštitúcie mesta, ktoré by podľa nej mohli pomôcť, no je to ako boj s veternými mlynmi. “Napísala som niekoľko sťažností. Podala som podnet na prešetrenie na Mestský úrad v Rožňave, pravidelne volám na Mestskú políciu (MP) i na štátnu. Tiež som písala na Úrad verejného zdravotníctva, aby sa prišli pozrieť na to, čo sa tu deje,“ vymenúva dotknuté úrady obyvateľka. “Som invalidná dôchodkyňa. Z toho dôvodu som väčšinu času doma. Niekto si povie, nemá čo robiť a tak len pozerá cez okno. Je mi jedno, čo si kto myslí, no nemôžem sa už pozerať na to, ako sa malé deti hrávajú v omočenom a povracanom piesku,“ hovorí dôchodkyňa, ktorá sama má tri malé vnúčatá a dodáva: “Veľmi mi na tom záleží a preto vec neriešim anonymne, neskrývam sa. Otvorene prosím o pomoc každého, kto by mohol zakročiť.“
O. Ďuríčeková: Budem písať aj na ministerstvá
Aby na problém upozornila rodičov malých detí, vyvesila v bytovke oznam. Informuje v ňom o situácií na pieskovisku a vyzýva rodičov na opatrnosť. O. Ďuríčeková je rozhodnutá vytrvať vo svojom boji a písať sťažnosti aj na vyššie inštitúcie, aby zabránila znečisťovaniu, hluku a vandalizmu pred bytovkou a v jej okolí.
DSC_0689
Sťažnosti obyvateľky pre InfoRoznava.sk potvrdil aj náčelník MP Róbert Hanuštiak. “Mestská polícia v Rožňave prijala niekoľko sťažnosti od občanov na pohostinstvo U Legionárov. Naposledy sa tak stalo v uplynulý víkend, kedy bola sťažnosť rušenia nočného kľudu riešená blokovou pokutou v zmysle priestupkového zákona,“ uviedol náčelník.
Problémom sa zaoberal tiež magistrát. Podľa Zuzany Mazanovej chodili zástupcovia mesta kontrolovať sitáciu pred podnikom v minulom roku pravidelne každý víkend. Na čas došlo k náprave, no neskôr sa problém opäť vrátil. “Mesto nemá veľa možnosti, ako ochrániť verejný poriadok. Disponuje síce platným VZN o ochrane vereného poriadku, ten však veci do hĺbky nerieši,“ uviedla Z. Mazanová.
Pomôže zmena VZN?
Aj toto bol jeden z dôvodov prečo Z. Mazanová iniciovala zmenu, respektíve doplnenie VZN o ochrane verejného poriadku. Do júla 2013 platilo VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb, proti ktorému podal okresný prokurátor protest a bolo zrušené. Po vlne protestov prokurátorov proti VZN tohto typu v rámci celého územia SR začali mestá a obce postupne prijímať nové VZN. V súčasnosti má túto problematiku VZN znova upravené niekoľko miest Slovenska a preto neexistuje žiadny objektívny dôvod, aby mesto Rožňava nemalo obdobnú právnu reguláciu.
DSC_0684
Návrh počíta s úpravou prevádzkovej doby len tých typov prevádzok, u ktorých potenciálne hrozí rušenie nočného kľudu. S nastávajúcim letným obdobím predkladatelia návrhu predpokladajú opätovné podávanie podnetov obyvateľmi za rušenie nočného kľudu, spôsobené činnosťou prevádzok pohostinského charakteru. V doplnení VZN o ochrane verejného poriadku navrhuje mesto normatívne určiť pravidlá času prevádzky vybraných služieb, zároveň však rešpektovať na jednej strane záujmy podnikateľov a na druhej strane záujmy občanov mesta.
Stanovenie času prevádzky je plne v kompetencii zastupiteľstva. Spomínaný nedostatok minulej právnej úpravy sa tak odstraňuje tým, že v rámci prevádzkového času určeného vo VZN si podnikateľ sám stanoví prevádzkový čas konkrétnej prevádzky.

Čo predcházalo dnešným udalostiam

Problému, ktorý dnes trápi susedov spomínaného zariadenia, predchádzal súhlas poslancov mesta povolením zmeny stavby bývalej kotolne na priestory pre predajne a služby. Žiadosť podali stavebníci Ján Babič a Lea Grečková. O niečo neskôr obaja zažiadali mesto o odpredaj pozemku okolo budovy. Poslanci MZ žiadosti vyhoveli a ako dôvod uviedli, že mesto pozemok nevyužíva a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúcich. Predali ho teda za 4 980 eur.
S nadzázkou povedané, za problémom stoja menovite dnešní i bývalí poslanci MZ Zoltán Beke, Matúš Bischof, Peter Džačár, František Focko, Dionýz Kemény, Ľudovít Kossuth, Radoslav Kovács, Ivan Kuhn, Árpád Laco, Ján Lach, Peter Marko, Cyril Motyka a Dušan Pollák. Karol Kováč nehlasoval.
Podľa jedného z nich, Matuša Bischofa (OKS), riziko v schvaľovaní odpredaja mestských nehnuteľnosti sa skrýva v predkladaných materiáloch, kde nie je uvedená ich konkrétna využiteľnosť. Z jeho slov vyvstáva teda otázka, či by mesto nemalo v budúcnosti žiadať záujemcov o odpredaj mestských pozemkov o detaily ich plánovaného využívania.
U Legionárov
Priestor na vyjadrenie sme chceli dať aj prevádzkovateľovi zariadenia. Žiaľ, na telefónnych číslach, ktoré má redakcia k dispozícií, sa nik nehlásil. Navštívili sme preto facebookovú stránku U Legionárov. Z jej obsahu je zrejmé, že medzi verejnosťou je pohostinstvo veľmi obľúbené. Okrem takmer navlas rovnakých pozitívnych hodnotení jeho hostí, je pohostinstvo zaujímavé najmä aktivitami z oblasti športu, bluesovej hudby, koncertmi zahraničných hostí z Talianska, Poľska a iných krajín.
Klienti sa môžu zabaviť na rôznych súťažiach a turnajoch. Svoje aktivity v pohostinstve prevádzkuje každý piatok Klub šípkarov z Rožňavy. Naposledy sa tam konala súťaž Legionár Cup 2016, ktorého sa zúčastnilo takmer tridsať hráčov.
Renáta MAZURKOVÁ
Foto: infoRoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery