Poslanci Kováč, Ocelník, Capák a Kuhn zablokovali zasadnutie zastupiteľstva

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dnes skončilo skôr ako začalo. Časť jeho poslancov hneď na začiatku vytiahla svoje karty z hlasovacích zariadení a opustila rokovaciu miestnosť.
Dôvodom ich konania bola snaha poslanca Arpáda Laca (SMK) o zaradenie do programu rokovania bod č. 3 – zvýšenie platu primátorovi mesta Pavlovi Burdigovi (Most). Sympatizanti primátora a jeho práce sa už po druhýkrát nedokázali pripraviť na rokovanie tak, aby boli uznášaniaschopní.

Poslanci Ľudovít Kosuth (Nez.) a Arpád Laco (SMK)
Poslanci Ľudovít Kossuth (Nez.) a Arpád Laco (SMK)

Primátor Pavol Burdiga vníma konanie poslancov pokojne a s nadhľadom, a rozhodnutie poslancov berie na vedomie. “Je to ich slobodná vôľa a rozhodnutie. Poslanci môžu rozhodovať o plate primátora každý mesiac, zákon im to umožňuje. Mňa to nijako neodrádza a naďalej budem pokračovať v práci pre dobro mesta tak, ako doposiaľ,“ uviedol. Na otázku aké sú jeho pocity z konania poslancov odpovedal, “ďakujem, no osobné pocity nebudem komentovať“.

Vytiahli karty z rokovacieho zariadenia a odišli
Poslanec Arpád Laco pri schvaľovaní štvrtkového programu zasadnutia MZ navrhol zaradiť do rokovania aj bod, pri ktorom by sa opätovne prerokoval plat primátora mesta. Z desiatich prítomných poslancov, bolo za schválenie 5 z nich (Lach, Laco, Balázs, Džačár a Beke), 4 (Capák, Kováč, Kuhn a Ocelník) boli proti a jeden (Kosuth) nehlasoval. Po schválení tohto bodu programu sa štvorica poslancov na čele s Karolom Kováčom, Romanom Ocelníkom, Milanom Capákom a Ivanom Kuhnom, rozhodla opustiť rokovaciu miestnosť.
Predsedajúci po odchode poslancov vyhlásil prestávku a vzápätí na to dostal poslanecký zbor ponuku, aby sa vrátil na rokovanie s tým, že poslanec Laco svoj návrh stiahne. “Arpi Laco potom niekoľko minút zdôvodňoval zaradenie bodu o primátorovom plate a vzápätí navrhol zvýšiť plat primátora na 2800 eur. Tak sme znovu vytiahli karty a MZ bolo prerušené pre neuznášaniaschopnosť,“ vysvetlil poslanec Ivan Kuhn (OKS).
Poslanec Ivan Kuhn (OKS)
Poslanec Ivan Kuhn (OKS)

Ten v diskusii k zmenám programu povedal: “Je trápne, že sa predkladá tento návrh dva mesiace potom, čo ho neboli poslanci schopní schváliť na minulom zasadnutí. Teraz to skúšate opäť, po tak krátkom čase a dokonca ho predkladáte hneď ako tretí bod programu,“ vyhlasil I. Kuhn. Poslaneckému zboru predložil ponuku s návrhom, aby sa o plate primátora rokovalo ako o poslednom bode programu. Zároveň vyslovil nádej, že ich tam bude aj potom sedieť dosť na to, „aby ste boli uznášaniaschopní“.

Bolo to účelové?
Poslanec Karol Kováč (Nez.) na otázku, prečo opustil rokovaciu miestnosť, odpovedal: “Účelovosť predloženia tohto bodu“. Myslí si, že primátor nepotrebuje vyšší plat. Nič sa podľa neho za dva mesiace, od posledného rokovania, nezmenilo a preto nebol dôvod na zvýšenie platu primátora mesta. V reakcii na poslaneckú účasť na rokovaní povedal.
Poslanec Karol Kováč (Nez.)
Poslanec Karol Kováč (Nez.)

“Bolo to naivné, nepripravené a nepotrebné. Vzhľadom na životnú úroveň v meste mi nepríde vhodné, aby mal primátor vyšší plat. Poslanci primátorovi vyrobili už druhykrát hanbu tým, že sa na rokovanie nedokázali spočítať. Najvernejší sa nedokážu stretnúť, aby mu pomohli. Toto je presná ukážka známeho porekadla o najsilnejšom, čo vedie…,“ parafrázoval poslanec a dodal: “Nedokáže si ustriehnuť zadné rady, hoci zneužíva moc a postavenie, aby o všetkom rozhodoval sám,“ nedal si “servítku“ pred ústa K. Kováč.

Zabúdajú poslanci na obyvateľov mesta?

Boje medzi poslancami mesta, ktorých možno rozdeliť na takpovediac sympatizantov primátora a jeho odporcov, však majú aj inú rovinu. Volení zástupcovia mesta akosi zabúdajú, že preferovanie niektorých bodov rokovaní, v ktorých ide o jasné pretláčanie vlastných záujmov, vážne zasahuje do chodu mesta.
Posledný poslanecký návrh o plate primátora napríklad zatienil bod programu o schvaľovaní záverečného účtu mesta. Ten musí byť schválený najneskôr do 30. júna tohto roku, inak mesto nedostane podielové dane od štátu. Na štvrtkovom rokovaní sa na rad nedostali aj body o zmene rozpočtu mesta, či niektorých, pre obyvateľov dôležitých Všeobecno záväzných nariadení, napríklad o ochrane verejného poriadku, pričom sťažnosti na mestský úrad pre rušenie nočného kľudu, či pre vandalizmus pribúda.
Do poslaneckých kresiel tak poslanci zasadnú opäť už v piatok (24. 6.) ráno o 6-tej hodine, najprv však budú musieť schváliť výnimku z Rokovacieho poriadku MZ, ktorý určuje začiatok rokovaní zastupiteľstva až od 9-tej hodiny.
Renáta MAZURKOVÁ

Foto: Archív infoRoznava.sk / Jaroslav Maliňák

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery