Pavol Lacko / Keď chýba miera

Článok o necitlivých odmenách v samospráve, zvláštnom spôsobe ich schvaľovania a rožňavskej obskúrnej sociálnej súdržnosti.
ODMENY? TERAZ?
Rožňavskí radní znova raz ukázali cit pre situáciu.
V čase, keď aj  podniky v regióne máta finančná a hospodárska kríza (Gemtex), keď nezamestnanosť v okrese len od septembra 08‘  pribrala  o 3,38%, keď sa čoraz viac ľudí strachuje o pracovné miesta, keď vláda aj „mimovládky“ odporúčajú šetriť verejnými financiami…prichádza návrh na odmeny pre triumvirát Mesta s výhľadom.
Rožňava (a aj podaktoré iné samosprávy) je mikrosvet. Skúmavka s vlastným experimentom, ktorej sa nič z uvedeného netýka. Samosprávny raj na slovenskej zemi.  Mesto, v ktorom máme verejných financií, že by sme ich mohli vyvážať.  Ostrovček občianskej spokojnosti, pre ktorý bolo vynájdený koncept  „good governance (dobré spravovanie)“.
Tá neschopnosť pozrieť sa na svet očami iných a konfrontovať  ho s tým svojím (politická citlivosť) sa v rožňavskom suteréne objavuje už niekoľko rokov – v sýtejších či zriedenejších farbách. A aj preto platí: asi ťažko nájdeme trefnejší moment, kedy sa dudravá téza „teraz sa tie odmeny fakt nehodia“ stane etickým faktom.
PSIA POVINNOSŤ ALEBO „EXTRA PRÁCA“?
Ak opomenieme akúsi morálku a empatiu, nemenej dráždia  aj „objektívne“ kritéria navrhovaných odmien. Vezmime si len dve (MZ 26.2.09/Bod 20.):
•a) Splnenie rozpočtu mesta k 31.12.2008  v príjmovej časti nad 100% (100,2%) a výdavkovej časti do 100%.
•b) Zabezpečiť úhradu všetkých záväzkov v lehote splatnosti
Dýchate? Nie je predsa psou a základnou  povinnosťou primátora dodržiavať rozpočet mesta a uhrádzať záväzky v lehote splatnosti? To aj toto považujeme za „robotu naviac“? Čo je na tom „extra“? Ak na tom predsa len akési úžasné vypätie síl niekto vidí, znamená to rovnako, že v prípade nedodržania týchto kritérií siahneme primátorovi na časť platu? Ak nie, kde  sa  potom začína individuálna zodpovednosť a kde prekročenie splnenia vytýčených cieľov?
A mimochodom, za presne tie isté kritéria „navrhujeme“ odmeniť aj pána viceprimátora. Nuž, Rožňava má bez pochyby zmysel pre tímového ducha. Len trošku drahý…
RUKA RUKU UMÝVA?
A keď okrem etiky/empatie po špičkách obídeme aj kritériá, ostáva nám podivuhodný spôsob schvaľovania odmien primátorom, ktorý sa inak zoširoka rozliezol po celej slovenskej samospráve. To, čo väčšina z nás intuitívne tuši, nedávno pekne scelil a sformuloval  Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGO) vo svojom „Balíčku skromnosti politikov„:
„…keď kolektívny politický orgán (zastupiteľstvo) udeľuje odmenu inému politikovi (primátor), s ktorým väčšinu členov tohto orgánu viažu politické a často bohužiaľ aj obchodné vzťahy, tak objektívne hodnotenie výkonu primátora je to posledné, nad čím premýšľajú.“
SGO  takýto tip odmeňovania  za vhodný nepovažuje (ja tiež nie), navrhuje preto zrušiť možnosť udeľovania odmien (napríklad) primátorom.
SOCIÁLNA SÚDRUŽNOSŤ PO ROŽŇAVSKY
A aby sme si rožňavskú omaľovánku a jej protagonistov  vyfarbili úplne a dokonalo, prikreslím na dotvorenie atmosféry schvaľovania štvrtkových odmien ešte jednu „ňuansu“.  Na programe zastupiteľstva ako posledný bod (informácia pre poslancov) figuruje tzv.
„Memorandum o spolupráci pri riešení dopadov finančnej a hospodárskej krízy na slovenskú spoločnosť medzi Vládou Slovenskej republiky a Združením miest a obcí Slovenska“
,ktoré sa MZ chystá „vziať na vedomie“ (inak čarovná to formulácia). Jedným z deklarovaných cieľov tohto dokumentu je „pôsobiť v záujme sociálnej súdržnosti ku konštruktívnej a zdravej celospoločenskej atmosfére„.  A pointa povedaného: ak poslanci odklepnú odmeny a vezmú na vedomie toto milé memorandum, bude v meste fakt bohovská sociálna súdržnosť a ešte lepšia spoločenská atmosféra, len čo je pravda.
Suma sumárum,  26.2. 09′ nás čaká opäť raz veľmi zaujímavé zastupiteľstvo.
Len pred ním nejesť…
———————————
Súvisiace články: Schvaľovať budú aj odmeny!
Staršie príspevky z rubriky NÁZORY nájdete kliknutím sem

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery