Preukazy pre postihnutých

DSCF0787Technické služby mesta Rožňava (TSM) ako správca platených parkovísk sa obracajú na vodičov, ktorí vlastnia parkovacie karty pre ťažko zdravotne postihnutých, že na to, aby boli tieto karty akceptované, musia spĺňať zákonom stanovené podmienky.
Posudzovanie a rozhodovanie na účely parkovacieho preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím upravuje zákon č. 447 z roku 2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná podľa posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo má praktickú slepotu, alebo úplnú slepotu očí, vyhotoví príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (oddelenie posudkových činností) v Rožňave parkovací preukaz na základe právoplatného rozhodnutia.
Ako sa ďalej uvádza v oznámení TSM, osobitné označenie vozidla, prepravujúceho ťažko zdravotne postihnutú osobu, alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu, odkázanú na individuálnu prepravu, ktoré bolo vydané Obvodným úradom v Rožňave do 31. decembra 2008, platilo do 31. decembra 2012.
Fyzickým osobám, ktorým bolo vydané osobitné označenie motorového vozidla „01“, vyhotoví Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (oddelenie posudkových činností) v Rožňave parkovací preukaz na základe žiadosti o výmenu, podanej v období od 1.februára 2009 do 31. decembra 2012 a to bez uhradenia správneho poplatku. V takomto prípade nie je potrebné doložiť lekársky nález a rozhodnutie o parkovacom preukaze sa nevydáva.
„Tieto informácie zverejňujeme z dôvodu sťažností občanov – vodičov, ako aj písomných sťažností. Pracovníci, ktorí zabezpečujú parkovaciu službu, majú pokyn, aby postupovali a informovali o uvedených skutočnostiach občanov,“ uviedol Ladislav Dávid z TSM.
Foto: Archív infoRoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery