Ostanú delostrelci v Rožňave?

RHF_9097Rožňavská vojenská posádka, podobne ako rôzne štátne úrady a zariadenia, prechádza z času na čas reorganizáciou.
Začiatkom roku 2005, po jednej takejto reorganizácii, zriadili v rožňavskej posádke prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany pozemných síl (RCHBO). V apríli toho istého roku k nemu pribudol raketometný oddiel.
Raketometný oddiel je pozostatkom bývalých jelšavských kasární, o ktorých sa vo vojenských kruhoch tradovalo, že sú nezrušiteľné, no aj tie nakoniec pod tlakom reorganizácií „skonali“.
Priestory jelšavskej posádky mali byť využité najprv na podnikanie, neskôr ako väznica. Dodnes sú však opustené, odchod posádky tam pocítilo mesto aj okolie.
Príchodom veľkého počtu vojakov do rožňavskej posádky sa tu svojím spôsobom rozbehol život. Množstvo vojakov sa do Rožňavy presťahovalo, kúpili si tu nehnuteľnosti a tí, čo sa rozhodli do zamestnania dochádzať, si nehnuteľnosti prenajali.
Nárast cien nehnuteľností v tom období bol asi najciteľnejší, zvýšila sa kúpyschopnosť obyvateľstva a to malo svoj vplyv aj na zlepšenie podnikateľského prostredia.
Koncom septembra tohto roku sa na Námestí baníkov v Rožňave konal slávnostný nástup jednotiek rožňavskej posádky, ktorý bol spojený s odovzdávaním pamätných medailí.
Stalo sa tak pri príležitosti 20. výročia vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Vojakom sa prihovorili veliteľ Pozemných síl OS SR, brigádny generál Ondřej Novosad a primátor mesta Pavol Burdiga (Most-Híd).
Už predtým na verejnosť prenikla nepotvrdená informácia, že v rámci najnovšej reorganizácie by mal približne 300-členný raketometný oddiel opustiť rožňavskú posádku. Naopak, asi o 120 pracovných miest by sa mal údajne rozrásť prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany.
V celku by to teda znamenalo úbytok takmer o 200 vojakov.
Na situáciu sme sa spýtali na ministerstve obrany. Zaujímalo nás, či bude raketometný oddiel nahradený iným práporom rovnakej veľkosti z hľadiska počtu ľudí, alebo sa po jeho odchode len zväčší počet príslušníkov práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany, no celkový počet vojakov v Rožňave klesne.
Chceli sme tiež vedieť, či sa raketometný oddiel má zrušiť, alebo len zmení miesto svojho pôsobenia a v takom prípade kde by to malo byť.
Podľa hovorcu Ozbrojených síl SR Milana Vangu je kapacita vojenských objektov v posádke Rožňava v súčasnej dobe naplno využitá. „S umiestnením ďalšieho ekvivalentného útvaru OS SR do posádky Rožňava sa v rámci plánovaných štruktúr Model 2024 neuvažuje.“
Ako ďalej uviedol, v pripravovanom vnútornom členení OS SR sa zvyšovanie počtov práporu RCHBO neplánuje, ale plánované štruktúry práporu RCHBO v cieľovom modeli uvedené v dokumente „Model 2024“ predpokladajú čiastkové zvýšenie počtov.
„Raketometný oddiel Pozemných síl OS SR bude v súlade s pripravovaným vnútorným organizačným členením OS SR pre rok 2014 transformovaný do práporu palebnej podpory. O jeho prípadnej dislokácií do inej posádky OS SR nebolo doposiaľ rozhodnuté,“ spresnil na záver.
Foto: infoRoznava.sk / Slávnostný nástup vojenskej posádky k 20. výročiu Ozbrojených síl SR 

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery