Opravia cestu ku garážam

V pondelok 7. mája bolo prevzaté stavenisko, kde sa bude realizovať rekonštrukcia prístupovej cesty ku garážam na Komenského ulici v Rožňave. Informuje o tom Ladislav Farkaš z odboru výstavby na oficiálnej stránke mesta.
Práce sa budú vykonávať do konca augusta 2012, realizátorom je firma Inžinierske stavby a.s. Košice.
„Prosíme majiteľov garáží, obyvateľov dotknutého sídliska a občanov, ktorí sa budú v uvedenej lokalite do 31. 8. 2012 zdržiavať, aby v prípade akýchkoľvek otázok a námietok súvisiacich so stavebnými prácami, kontaktovali stavbyvedúceho,“ uvádza sa ďalej v ozname.
(Kontakt: Peter Jurčo (Inžinierske stavby a. s. Košice) na tel. č. 0908 335 873, resp. stavebný dozor Erika Szabadosová (ER-STAVING s.r.o.) – tel. č. 0918 693 999.)
Podľa vydaného stavebného povolenia projekt stavby rieši úpravu a odvodnenie cesty medzi radovými garážami. „V tomto úseku je cesta so štrkovým povrchom, ktorý vykazuje značné deformácie a nerovnosti z čoho vyplýva nedostatočné odvedenie povrchovej vody do jestvujúcej kanalizácie.“
Začiatok úpravy je na konci prístupovej cesty s betónovým povrchom. Cesta v celom úseku prechádza v priamej trase a vypĺňa priestor medzi jestvujúcimi garážami. Koniec úpravy je v mieste, kde začína asfaltová úprava povrchu danej komunikácie. Dĺžka upravovaného úseku je 96 m.
Foto: infoRoznava.sk
Súvisiace články:
Upozorňujú na dlhoročný problém
Klubom schválili fiktívnych 60 tisíc
Schválili poradie opravy chodníkov

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli