O svojom počte rozhodnú poslanci

Na ostatnom zastupiteľstve zaznel aj návrh občana mesta na zníženie počtu poslancov a volebných obvodov.
Predniesol ho zástupca občianskej inciatívy Občiansky klub Rožňava Matúš Bischof. „Ako zástupca OK Rožňava predkladám týmto návrh mestskému zastupiteľstvu, aby sa na svojom najbližšom rokovaní zaoberalo možnosťou zníženia počtu poslancov z 19 na 13 a zníženia počtu volebných obvodov zo 4 na 2.“
Primátor Vladislav Laciak (Smer-SD) reagoval slovami: „Je to návrh občanov, o tom hlasovať nedáme, nie je ani taký bod, aby sme o tom teraz hlasovali, ale určite takýto materiál do orgánov mesta predložíme.“  K návrhu sa primátor vyjadruje aj v aktuálnom rozhovore  – Dostali sme sa až do absurdna.    
Téme s sa venovali predtým v článku Hej, páni konšelé a v tejto veci sme oslovili aj poslanca Juraja Dubovského, povolaním právnika, ktorý nám prisľúbil komplexnejšie vyjadrenie, keďže, ako uviedol, „otázka počtu volebných obvodov ( § 9 zákona č. 346/90 Zb.) je v Rožňave pomerne zložitá vzhľadom na existenciu mestských častí. Pre ilustráciu uvediem napr. nálezy ústavného súdu PL. ÚS 34/1999 ( Rožňava – sťažnosť Ing. I.M.), 59/2007, 17/95. Návrh na zníženie počtu poslancov a počtu volebných obvodov si preto vyžaduje dôkladnú analýzu, ktorú t.č. ešte nemám.“
Foto: Inforoznava.sk / Michal Valaštek

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery