O grant sa uchádzajú aj projekty z Rožňavy a Dobšinej

Od 2. decembra prebieha verejné hlasovanie, ktoré má za cieľ rozhodnúť o grantovej podpore pre 24 najžiadanejších projektov z celého Slovenska v rámci tohto ročníka programu Komunitné granty. V Košickom kraji rozdelí Nadácia VÚB medzi 3 víťazné nápady 15-tisíc eur. Ľudia, ktorým nie je život vo svojom okolí ľahostajný, môžu dať svoj hlas konkrétnemu projektu z oblasti komunitnej filantropie či ochrany životného prostredia prostredníctvom stránky www.komunitnegranty.sk. Čas na to majú do 15. decembra.

Na príležitosť zapojiť sa do v poradí piateho ročníka jednej z najvýraznejších verejných iniciatív Nadácie VÚB zareagovalo spolu 269 žiadateľov z celého Slovenska. „Tentokrát sme komunity vyzvali k tomu, aby prišli s nápadmi ako pomôcť v dvoch pre nás kľúčových oblastiach. Chceli sme, aby preukázali svoj cit a pripravenosť pomôcť slabším a tiež zodpovednosť za ochranu životného prostredia a spoločného prírodného dedičstva,“ hovorí predseda správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch a dodáva: „Teší nás množstvo kvalitných projektov, ktoré sa s nami komunity rozhodli zdieľať. Zároveň máme dobrý pocit z posunu v tejto iniciatíve. Víťazné komunitné nápady budú tentokrát zamerané na pomoc svojmu okoliu a vzájomnú spoluprácu lokálnych subjektov ešte výraznejšie než doposiaľ.“

Aktívne skupiny susedov, občianske zduženia, školy či obce poslali v prvom kole programu spolu 145 projektov venovaných práci so znevýhodnenými skupinami, hendikepovanými spoluobčanmi či seniormi a spolu 124 projektov deklarujúcich snahu pričiniť sa o čistejšie a zelenšie životné prostredie.

6 projektov z kraja na hlasovacej stránke

Všetky projekty posúdila nezávislá odborná komisia a podľa regionálneho zámeru ich realizácie vybrala z každého kraja Slovenska šesticu, ktorá postupuje do ďalšieho kola. Popisy týchto 48 projektov sú k dispozícii na stránke www.komunitnegranty.sk, kde je im možné do 15. decembra prideliť hlas.

V Košickom kraji súťažia projekty, ktorých realizácia je naplánovaná v Košiciach, Rožňave a obciach Bačkovík a Dobšiná. Všetkých spolupatričných ľudí pozývame pozrieť sa, či medzi projektami nie sú také, ktorých zámerom je urobiť niečo užitočné práve v ich vlastnej mestskej časti, obci, či v komunite, do ktorej sami patria. Každý sa môže touto formou prihovoriť za ktorýkoľvek z nápadov naprieč Slovenskom, v ktorom vidí najväčší zmysel,“ pozýva Alexander Resch.

Trom projektom z každého kraja, ktoré získajú najviac hlasov verejnosti, venuje Nadácia VÚB grant až do výšky 5 000 eur. Spolu 24 víťazných projektov programu Komunitné granty s podtitulom „120 000 eur pre komunity, ktoré chcú pomáhať,“ bude realizovaných v období od jari do jesene budúceho roka. K dnešnému dňu prerozdelila Nadácia VÚB touto formou na riešenia pre lepší život v komunitách Slovenska už viac ako 430-tisíc eur.

ŠZ, ZpS a DSS Rožňava, projekt: „Haló, tu som…?“ alebo Päť zmyslov

„Žijem vo svojom vnútornom svete a nikto mi nerozumie… ešte stále som človek, haló, počujete ma? Tu som…“ Zámerom projektu je pomôcť seniorom trpiacim Alzheimerovou chorobou a zapojiť žiakov Spojenej školy internátnej do vzájomnej interakcie a kooperácie prostredníctvom aplikácie Bazálnej stimulácie, muzikoterapie a arteterapeutického tvorenia. V projekte budú prostredníctvom stimulovania zmyslov prenášať svoje emócie pomocou farieb na maliarske plátno. Seniori môžu zlepšiť kvalitu prežívania života v zariadení a žiaci obohatia svoj vyučovací proces, čím nadobudnú pocit vzájomnej spolupatričnosti a porozumenia.


ŠK DOBŠINÁ, projekt: Seniori na cestách s nordic walkingom    

Projekt má za cieľ spojiť aktívnych seniorov z Dobšinej, ktorí sa už 4 roky venujú nordic walkingu, s ich rovesníkmi i mladšou generáciou. Seniori sa môžu dozvedieť viac o severskej chôdzi pri spoznávaní múzeí, galérií, kultúrno-historických, prírodných a technických pamiatok na území Slovenska. Športovo-poznávacími cestami s nordic walkingom chceme obnoviť u seniorov samostatnosť, aby si dokázali naplánovať cestu, vedeli čo si obliecť, obuť, aký typ batožiny použiť. Nezabudnúť sa poistiť, vziať si príručnú lekárničku, pripraviť kartičku s kontaktnými údajmi atď. Predkladatelia projektu by radi postupne zmenili zmýšľanie a postoje seniorov k pohybu. Každý senior má nárok na peknú starobu, tak prečo mu ju nezlepšiť napríklad severskou chôdzou.

Zdroj: Grape PR

    

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery