Nový rok privítame ohňostrojom

dscf0888[1]Na decembrovom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Rožňave (13. decembra) sa v rámci informácie o priebehu verejných obstarávaní, elektronických aukcií a výberových konaní do diskusie prihlásil aj poslanec Peter Marko (OKS).
Pýtal sa na výberové konanie ohľadne ohňostroja pri príležitosti vítania nového roka. „Je to za dva a pol tisíc Eur a mesto nemá peniaze.“
„Vo finančnej komisii bolo odsúhlasených tisíc Eur a zvyšok, buď tisíc alebo tisíc päťsto Eur, vyzbierame zo sponzorských príspevkov,“ kontroval mu primátor Pavol Burdiga (Most-Híd).
„Aj tisíc Eur je tisíc Eur. Nemáme na údržbu škôl, nemáme na chodníky, nemáme na ďalšie veci a my tisíc Eur vystrielame len tak do vzduchu,“ nedal sa poslanec Marko. Vzápätí navrhol zrušiť ohňostroj v tomto roku.
Do diskusie sa zapojil aj poslanec Ivan Kuhn (OKS). Podotkol, že finančná komisia o tom nerozhodla, pretože o tom rozhodnúť ani nemôže, bolo to len jej odporúčanie, s ktorým on nesúhlasil a priklonil sa k návrhu poslanca Marka.
Zástupca primátora Ondrej Bolaček (Nez.), šéf finančnej komisie zastupiteľstva, pripomenul, že zastupiteľstvo už predtým schválilo rozpočet na vianočné trhy, v rámci ktorého bola schválená aj položka 1000 Eur na ohňostroj a preto mestský úrad hľadal dodávateľa.
Poslanci nakoniec hlasovaním rozhodli, že ohňostroj v rámci podujatia „Vítanie Nového roka“ nebude hradený z finančných prostriedkov mesta. Za takéto uznesenie hlasovali 7-mi poslanci – Zoltán Beke (Nez.), Karol Kováč (Nez.), Ivan Kuhn (OKS), Ján Lach (Most-Híd), Peter Marko (OKS), Cyril Motyka (Most-Híd) a Dušan Pollák (Nez.).
Proti bol poslanec Peter Džačár (Nez.), zdržali sa František Focko (Smer-SD) a Ľudovít Kossuth (Nez.), nehlasoval zástupca primátora Ondrej Bolaček (Nez.). Šiesti poslanci neboli na rokovaní o tomto bode prítomní – Roman Ocelník (Nez.), Radoslav Kovács (Nez.), Matúš Bischof (OKS), Arpád Laco (SMK), Dušan Pavlík (Nez.), Dionýz Kemény (Nez.).
Na oficiálnej stránke mesta bola 21. decembra zverejnená objednávka, ktorou si mesto u dodávateľa „Ing. Július Lapdavský Deštrukprojekt“ objednáva ohňostroj vo výške 2 500 Eur.
Ako nás informoval Peter Gallo, hovorca mesta, rozlúčka so starým rokom a vítanie roku 2013 začne na Námestí baníkov o 23:30 hod. premietaním krátkeho video filmu. O polnoci zaznie prípitok a štátna hymna, nasledovať bude ohňostroj, na ktorý sa poskladalo niekoľko podnikateľských subjektov.
Foto: Archív infoRoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery