Bez domova je už okolo sto ľudí

P1120538[1]Diecézna Charita Rožňava pripravila pre občanov bez domova spoločné predvianočné posedenie, ktoré sa uskutočnilo v Charitatívno-sociálnom centre na Námestí baníkov 27, kde sídli aj centrum Diecéznej charity.
„Rožňava patrí medzi malé okresné mestá. Tak, ako aj vo veľkých mestách, aj tu pozorujeme jav sociálnej núdze občanov – u občanov v núdzi bez domova,“ uviedol Jozef Kováč, riaditeľ Diecéznej Charity Rožňava.
Diecézna Charita Rožňava sa s touto skupinou občanov začala zaoberať pred šiestimi rokmi základným poradenstvom. Pred tromi rokmi bola pre túto skupinu občanov činnosť rozšírená o špecializované sociálne poradenstvo.
„Cez toto poradenstvo sme zistili, že počet občanov bez domova z nášho mesta, registrovaných v našej organizácii, je viac ako 50, ale na hranici bezdomovectva sa nachádza oveľa viac občanov. Sú to tí, ktorí nespolupracujú, alebo z rôznych príčin zatajujú tento nepriaznivý stav,“ dodal ďalej.
Mesačne podľa neho pribúda stále viac nových bezdomovcov, ktorí sa ocitli na hranici sociálneho ohrozenia – pre stratu zamestnania, rozvrat rodiny, chorobu, atď.. Počet registrovaných a skrytých občanov bez domova môže presiahnuť v súčasných sociálno – ekonomických podmienkach stovku.
„V tomto roku sme rozšírili sociálne služby o útulok pre občanov bez domova. Má kapacitu šesť lôžok a je určený pre mužov, ktorí tvoria v Rožňave väčšinu občanov bez domova,“ pokračoval. Popri útulku zriadili  pre občanov v núdzi aj nízkoprahové centrum. Najmä pre tých, ktorí nemajú domov a potrebujú základné životné potreby pre dôstojný život – teplé jedlo, oblečenie, základnú hygienu, zdravotnú službu a strechu nad hlavou.
Prostredníctvom týchto služieb sú občania bez domova vedení k pracovným aktivitám. Vykonávajú rôzne pomocné práce, upratovanie, poradenstvo, duchovné aktivity, predaj časopisov na zlepšenie kvality života bezdomovcov a sebaobslužné činnosti (kúrenie, príprava stravy, pranie, apod.).
V predvianočnom čase spoločne pripravili stretnutie s poskytnutím kapustnice a rozdaním darčekov, na ktorom sa zúčastnilo okolo tridsať občanov bez domova. Okrem teplej kapustnice im poskytli podporné veci ako napr. rukavice, hygienické prostriedky a deťom bezdomovcov (sú aj rodiny bez domova) tiež darčeky.
„V týchto zimných mesiacoch budeme i ďalej pracovať s touto skupinou občanov a budeme sa snažiť eliminovať ich nepriaznivú situáciu hlavne v krízových obdobiach, ako sú veľké mrazy, či dlhodobé zlé počasie. Medzi sviatkami podáme teplé jedlo v spolupráci s organizáciou Červeného kríža a mestom Rožňava, a budeme spolupracovať pri poskytnutí a koordinácii ubytovania v krízových situáciách,“ vysvetlil ďalšie aktivity útulku pre ľudí bez domova Jozef Kováč.
Ako ďalej uviedol, náplňou Diecéznej Charity Rožňava, okrem poskytnutia zákonných sociálnych služieb občanom v núdzi, je byť blízko pri človeku.  To je základným poslaním Slovenskej katolíckej charity, ktorej je Diecézna Charita Rožňava členom a plní si toto poslanie v rámci diecézy Rožňava. „Byť blízko pri človeku znamená pomôcť človeku v jeho hmotnej a duchovnej núdzi napriek všetkým duchovným a hmotným prekážkam tohto sveta.“ 
Útulok pre občanov mesta Rožňavy bez domova má pomôcť hlavne im. „Prajem všetkým občanom bez domova v našom meste pokojné sviatky, milosť od spoluobčanov a priblíženie sa k vianočnému tajomstvu. Nech betlehemský útulok je pre nich povzbudením a v budúcom období nech ich spoločné úsilie, a aj úsilie všetkých nás, privedie k pozitívnej zmene kvality života,“ dodal Jozef Kováč na záver.
Kontakt: Diecézna Charita Rožňava, Námestie baníkov 27, 048 01 Rožňava, č. ú.: 18137582/0200, email: dchrv.roznava@gmail.com

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli