VLÁDA: V okrese Rožňava má vzniknúť 1 345 nových pracovných miest

Akčný plán rozvoja okresu Rožňava do roku 2020, o ktorom dnes bude vláda rokovať na svojej 26. schôdzi v Rožňave, počíta s finančnou investíciou 109 miliónov. V Rožňavskom okrese, ktorý sužuje vysoká miera nezamestnanosti, má za štyri roky vzniknúť 1 345 nových pracovných miest, čo je hlavným cieľom.
Z celkovej odhadovanej finančnej investície v rokoch 2016 – 2020 vo výške minimálne 109 miliónov eur sa predpokladá krytie z verejných zdrojov vo výške 65 miliónov eur a 44 miliónov eur z ostatných zdrojov. Celková výška regionálneho príspevku podľa zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov bude 4,565 milióna eur.
Okres Rožňava patrí k najmenej rozvinutým v rámci Slovenska. Dôvodom je dlhodobo evidovaná vysoká miera nezamestnanosti, pričom sa okres v tomto ukazovateli radí na siedmu priečku v rámci Slovenska. Analýza v akčnom pláne uvádza, že v marci 2016 dosiahla miera nezamestnanosti v okrese Rožňava 20,36 percenta. Vysoká nezamestnanosť rómskeho etnika patrí ku kľúčovým problémom, ktoré musí okres riešiť. Z celkového počtu 62 699 obyvateľov okresu Rožňava (k 31. 12. 2015) je v súčasnosti odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi 3 865 poberateľov a 8 658 spoločne posudzovaných osôb.
Ekonomickú štruktúru okresu tvoria hlavne obchodná činnosť, poľnohospodárstvo a priemysel. Po priemysle je viac obyvateľov zamestnaných v odvetviach ako stavebníctvo, odborné, vedecké a technické činnosti, v menšej miere administratíva, doprava, zdravotníctvo.
Slabými stránkami okresu Rožňava sú dlhodobá nezamestnanosť a s tým súvisiace nedostatočné pracovné návyky a nízka kvalita pracovnej sily, nízka kúpyschopnosť obyvateľstva a vysoká sociálna odkázanosť, nedostatočné využívanie bohatého prírodného a kultúrneho potenciálu, nedostatočné využívanie tradície pôdohospodárskej a potravinárskej výroby, zlá dopravná infraštruktúra.
Akčný pán za kľúčové oblasti rozvoja okresu označil priemysel – najmä kovospracujúci, strojárstvo a celulózovo-papierenský, pôdohospodárstvo, potravinársku produkciu, rozvoj drevospracujúceho priemyslu a energetiky na báze obnoviteľných zdrojov, ako aj cestovný ruch a zakladanie malých sociálnych podnikov, kde nájdu prácu predovšetkým nezamestnaní bez odbornej kvalifikácie. Ku kľúčovým oblastiam zaradil aj rozvoj dopravnej infraštruktúry, najmä ciest, a zlepšenie podnikateľského prostredia vrátane koordinácie aktivít miestnych subjektov.
Na základe toho má v oblasti regionálnej a lokálnej ekonomiky vzniknúť vyše 630 pracovných miest. Ďalších 240 ľudí by malo nájsť prácu v poľnohospodárstve a lesníctve. V oblasti služieb a v sociálnych podnikoch má pribudnúť vyše 430 pracovných miest.
Kabinet prerokuje aj dodatok k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy na september 2016. Ďalším bodom výjazdového zasadnutia vlády v Rožňave bude Parížska dohoda. Materiál na rokovanie predkladá šéf envirorezortu László Sólymos. Ministri by mali vysloviť súhlas s jej ratifikáciou, potom bude nasledovať schvaľovací proces v národnej rade a na záver ju musí podpisom spečatiť prezident Andrej Kiska.
Zdroj & Ilustračné foto: SITA

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery