Námestie "pýta" stotisíc eur

ROŽŇAVA – Prvé „riadne“ rokovanie rožňavského zastupiteľstva pod vedením zastupujúceho primátora Pavla Burdigu (Most-Híd) sa uskutoční už tento týždeň vo štvrtok so začiatkom od 13-tej hodiny.
V návrhu programu je celkom 33 bodov, medzi inými poslanci by mali prerokovať aj udelenie ocenení pre septembrové oslavy Dni mesta, vrátane rozpočtu na toto podujatie. Návrhy prijímali do utorka minulého týždňa.
Poslanci prerokujú tiež záverečný účet mesta, škôl, školských zariadení a príspevkových organizácií. Súčasťou tohto bodu rokovania bude hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta za r. 2011 a vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta.
Opätovne bude na programe rokovania zastupiteľstva aj prebiehajúca rekonštrukcia námestia. Poslanec Peter Marko (OKS), predseda komisie výstavby, predložil návrh na odsúhlasenie vecného rozsahu tzv. netendrových prác v celkovej výške 98 tisíc eur a zaradenie týchto prác do rozpočtu mesta na rok 2012.
V rámci bodu o majetkových záležitostiach budú poslanci rozhodovať aj o priamom predaji pozemku mesta (2 987 m2 za 111 471,40 eur) pre spoločnosť Dom služieb s. r. o., ktorá chce mestské pozemky kúpiť v tesnej blízkosti bývalého Domu služieb, predtým kúpeného od mesta.
Predmetom rokovania poslancov má byť aj vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na priamy prenájom poľnohospodárskych pozemkov mesta (200 006 m2), ktoré po vykonaní pozemkových úprav bez nájomnej zmluvy obhospodaruje spoločnosť CORPORA AGRO, spol. s r. o.
Po dvanástich rokoch existencie spoločnosti 1. Rožňavská, a. s., ktorá v poslednom období fakticky už len prevádzkuje parkoviská na území mesta, budú poslanci rozhodovať o jej zrušení k 31. júlu a následnej likvidácii. Jednotlivé činnosti majú byť presunuté na Technické služby vrátane prevzatia pracovníkov.
V závere rokovania si poslanci vypočujú správy hlavnej kontrolórky, ktorá preverila okrem iného verejné obstarávanie na nákup výpočtovej techniky pre kanceláriu EUROPE DIRECT Rožňava.
Diskusia občanov bude ako obvykle zaradená do programu rokovania medzi 17. a 18. hod. po ukončení prestávky v rokovaní. Občania však môžu diskutovať aj k jednotlivým bodom programu hneď po skončení rozpravy poslancov.
Návrh celého programu si môžete prečítať kliknutím sem
Sledujte zastupiteľstvo online (od 13 do 21 h.) kliknutím sem
Ilustračné foto: Archív infoRoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery