Vysielali bez verejného obstarávania

Rožňavská mestská televízia (RVTV) doteraz vysielala aj priame prenosy z rokovaní mestského zastupiteľstva. O túto výsadu by však mohla, aspoň teoreticky, čoskoro prísť.
Ukázalo sa totiž, že na vysielanie, za ktoré RVTV inkasuje od mesta ročne približne 40 tisíc eur, malo byť podľa aktuálnych záverov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) vyhlásené verejné obstarávanie.
„Nedostatky boli zistené aj pri aplikácii zákona o verejnom obstarávaní, keď mesto neuplatnilo princíp transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, keď obstaranie služieb televíznych prenosov bolo na základe zmluvy a nebolo vykonané verejné obstarávanie,“ uvádza NKÚ.
„Mesto zrealizuje výber dodávateľa na vysielanie priamych prenosov zo zasadnutia mestského zastupiteľstva do 31. marca 2013,“ uviedol v reakcii na zistenie kontroly primátor Pavol Burdiga (Most).
Podľa výsledkov nedávneho zisťovania formou dotazníka v rámci projektu Komunitného plánu sociálnych služieb sú v meste najpreferovanejšou formou informovania o poskytovaných službách “letáky a bulletíny” (25,11 %) a hneď za nimi nasledujú “regionálne internetové médiá” (21,55 %). Na treťom mieste je samotný mestský web (13,65 %), formu “osobné kontaktovanie” preferuje 12,24 % respondentov. Až na piatom mieste skončila mestská televízia RVTV s 11,78 %.
Z hľadiska transparentnosti miestnej samosprávy sú prenosy z rokovaní zastupiteľstva mimoriadne dôležité, tie sa však dajú zabezpečiť aj z externého prostredia. Napríklad košická radnica ich vyriešila prostredníctvom prenosov na stránke mesta za sumu 350 eur za jedno rokovanie, vrátane zhotovenia video záznamu.
Dokument –
Zmluva o výrobe a odvysielaní televízneho programu
Plán hospodárenia na rok 2012
Ilustračné foto: Archív infoRoznava.sk/Konateľka televízie A. Palcsóová

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery