MsZ: Slovak Aid a RPIC

msz.JPGV poradí 6. bodom rokovania MsZ bola žiadosť Regionálneho poradenského a informačného centra v Rožňave uchádzať sa o možnosť stať sa projektovým manažérom pripravovanej stavby Priemyselného parku a 7. bodom informatívna správa o rozvojovom projekte Slovak Aid.

Regionálne poradenské a informačné centrum v Rožňave (RPIC) požiadalo o možnosť uchádzať sa o pozíciu projektového manažéra pri plánovanej realizácii Priemyselného parku.
Mestská rada neodporučila prijať žiadosť RPIC, pretože mesto už podpísalo mandátnu zmluvu s týmto obsahom so spoločnosťou MH Invest s r. o.
Ako povedal primátor Laciak, projektová dokumentácia potrebná na vydanie stavebného povolenia bola už pani Petruchovou odoslaná na MH Invest s. s r. o.
Všetci prítomní poslanci hlasovali za to, aby RPIC nedostalo možnosť uchádzať sa o pozíciu projektového manažéra.

Rožňava a jej partnerské mesto Bacska Topolya sa spolu podieľajú na projekte, ktorý je zameraný na územie Srbska, tematicky na rekonštrukciu miestnej infraštruktúry. Finančná spoluúčasť mesta je 0 %.
eva-petruchova.JPGPodľa primátora Laciaka táto myšlienka skrsla pred pár rokmi pri stretnutí so slovenským veľvyslancom v Srbsku pánom Furdíkom. Celý projekt vypracoval Odbor regionálneho rozvoja MsÚ pod vedením pani Petruchovej (na snímke).

© Inforoznava.sk redakcia@inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery