MsZ: Prenájmy

trhovisko.JPGOkrem odstúpenia od zmluvy s pánom Ujházym bolo súčasťou 12. bodu rokovania aj odsúhlasenie prenájmu mestského majetku, konkrétne verejného WC, trhoviska pri Autobusovej stanici, parkoviska na Námestí baníkov a turistickej ubytovne na Šafárikovej ulici.

Výberové konanie na prenájom verejného WC za starou Radnicou sa uskutoční 20. júna, otváranie obálok bude o 15:OO hod.
Zábezpeka je určená na 9000,- Sk, minimálna výška prenájmu by mala vychádzať z materiálu MsZ, v ktorom sa hovorí, že minimálny výnos z nájomného je 1500,- Sk mesačne.
Primátor Laciak navrhol, aby bola výška nájomného len symbolická, pretože v opačnom prípade bude budúci nájomca určite stratový. V súčasnosti je denne evidovaných 10-15 klientov WC, cena za použitie je 5,- Sk, resp. 7,- Sk.

Poslanec Dubovský navrhol, aby boli nateraz všetky body týkajúce sa prenájmov stiahnuté z rokovania s tým, že MsÚ bude poverený pripraviť všetky podklady tak, aby mohli verejné obchodné súťaže prebehnúť čo najskôr.
Poslanci jeho návrh schválili.
© Inforoznava.sk redakcia@inforoznava.sk
Foto: Archív Inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery