MsZ: Kino

kino-01.JPGZmluva medzi mestskou firmou 1. Rožňavská a. s. a pánom Ujházym, predmetom ktorej je prevádzkovanie kina Panoráma, bola opäť na programe rokovania MsZ.

Štefan Grígeľ, prokurista 1. Rožňavskej a. s., vo svojej správe navrhol vypovedať zmluvu k 31. máju tohto roku s výpovednou lehotou 1 mesiac. V správe si tiež položil otázku, či je v záujme mesta prevádzkovať niečo také ako kino.

Primátor Laciak sa, podľa vlastných slov, v deň zasadnutia MsZ (poobede) rozprával s pánom Ujházym, ktorý mu tvrdil, že dôvodom len štyroch premietaní bola nízka návštevnosť.

Primátor tiež poslancov oboznámil so záujmom predstaviteľov FK Exkalibur, ktorí však kino nechcú prevádzkovať, len občas organizovať premietanie.

Mestská rada na svojom zasadnutí odporučila poslancom schváliť odstúpenie od zmluvy ako aj uložiť prokuristovi 1. Rožňavskej a. s. vypísať nové výberové konanie na prevádzku kina.

Tento bod programu bol schválený bez diskusie, keďže sa do nej žiadny z poslancov neprihlásil.

Za návrh hlasovali všetci prítomní poslanci okrem poslanca Laca, ktorý sa hlasovania zdržal.

© Inforoznava.sk redakcia@inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery