Dom tradičnej kultúry Gemera otvára bránu pod storočným platanom

Dom tradičnej kultúry Gemera (DTKG), doterajšie sídlo Gemerského osvetového strediska (GOS) v Rožňave, otvára po rozsiahlej rekonštrukcii svoju bránu vo štvrtok 9. apríla. Celkové výdavky presiahli milión stotisíc eur.
Podstatnú časť z toho tvoril nenávratný finančný príspevok, ktorý Košický samosprávny kraj (KSK) získal prostredníctvom Regionálneho operačného programu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). KSK sa na spolufinancovaní podieľal 5-timi percentami.
Autorkou projektu bola architektka Daniela Leštáková, zhotoviteľom stavby Združenie Košice EHMK 2013 – spoločnosť Stavby mostov Slovakia, a. s.  Banská Bystrica a North East, s. r. o. Prešov.
Rekonštrukcia vrátila budovu do podoby, ktorá vychádza z pôvodného architektonického konceptu, ale zároveň zodpovedá súčasným potrebám. Keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku, pri prácach sa museli rešpektovať prísne pravidlá, no rekonštrukcia musela priniesť novú kvalitu pre prevádzku z technického, aj funkčného hľadiska, v súlade s Koncepciou starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru KSK.
V budove vznikli priestory s novým využitím – multifunkčná sála, remeselné dielne, miestnosti pre klubovú a vzdelávaciu činnosť. Celkom nové podkrovie bude využívať Gemerské osvetové stredisko na administratívnu prácu. Dvor bude príležitostne slúžiť ako priestor na kultúrne podujatia menšieho rozsahu, projekciu klubových filmov, či organizovanie tematických folklórnych večerov.
11079569_10152749981363093_8053054731753146786_o
„Budova bola postavená v roku 1907 a vždy slúžila na aktívne trávenie voľného času,“ hovorí riaditeľka Gemerského osvetového strediska v Rožňave Helena Novotná. „V dávnej minulosti tu bola kolkáreň a určité obdobie tu fungovalo aj rožňavské kino. Vždy slúžila regionálnej kultúre a osvetovej činnosti. V tomto zámere budeme pokračovať.“
Z Audiovizuálneho fondu získali dotáciu na zriadenie digitálneho kina, ktorého činnosť začnú už čoskoro. Dôraz budú klásť na prezentáciu a rozvoj tradičnej  ľudovej kultúry. Služby rozšíria o nové aktivity –  remeselné tvorivé dielne (tkáčska, hrnčiarska a gastronomická), kino – kaviareň, či stálu expozíciu výstavy tradičných ľudových remesiel Gemera. Pribudne možnosť organizovať podujatia v exteriéri – v átriu a zadnom dvore objektu.
Rozsiahla rekonštrukcia sa týkala inžinierskych sietí, vrátane vzduchotechniky. Objekt bol očistený od doterajších nevhodných stavebných zásahov. Zateplili sa obvodové konštrukcie, okrem uličnej fasády, ktorá má bohatú štukovú výzdobu a bosáž.
10850141_10152655578043093_7340758148218847558_nPrízemie je rozdelené dvoma vstupmi na prezentačno-spoločenskú časť a časť tvorivých dielní. V podkroví, po výmene strešnej krytiny a inštalovaní nových okien, je umiestnená administratíva a miestnosť pre lektorov. V suteréne sa rekonštruovala plynová kotolňa a vznikla nová strojovňa vzduchotechniky.
Komplexná regulácia systému vykurovania umožní efektívne vykurovanie s vysokou úsporou zemného plynu. Exteriérové úpravy sa dotkli zadného dvora aj átria.
„Zariadenie interiéru nebolo súčasťou projektu, čas preto venujeme tvorbe interiérového dizajnu, dokončeniu terénnych úprav a vybaveniu. Rozhodli sme sa sprístupniť verejnosti budovu postupne na etapy. Ako prvú multifunkčnú spoločenskú sálu, ktorá bude slúžiť na výstavy, premietania filmov, rôzne kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity,“ spresnila ďalej.
Súbežne pripravujú otvorenie tkáčskej dielne, kde sa záujemcovia zoznámia nielen s technikou tkania na pôvodných krosnách, ale s celým procesom výroby tkaniny. Majú pripravené aj stolové krosná, aby aj deti mali možnosť vyskúšať si tradičnú techniku.
10999431_10152655584093093_2703766142876823055_nTkáčska dielnička bude slúžiť aj na stretávanie členiek klubu paličkovanej čipky, na kurzy a tvorivé dielne aj iných techník textilnej výroby. Audiovizuálna dielňa ponúkne dokumentárne a vzdelávacie krátke filmy o tradičných remeselníckych technikách.
„Veľmi sa tešíme z prerodu átria, ktoré dostalo úplne novú podobu. Je tu malé javisko a sedenie pre 60 ľudí, vznikol priestor na komornejšie kultúrne podujatia,“ vysvetlila ďalej Novotná. Okrem premietania klubových filmov plánujú organizovať folklórne večery a obnoviť „čaje o piatej“, ktoré sa tu v 60-tych rokoch konali pravidelne.
„Veríme, že podujatia si nájdu priaznivcov možno aj medzi seniormi, ktorí tu kedysi prežili svoje prvé tancovačky,“ dodáva riaditeľka GOS, ktoré chystá balíky kultúrnych a vzdelávacích služieb pre rôzne skupiny – deti, rodiny i turistov.
V druhej etape by sa ešte v priebehu roka mala otvoriť hrnčiarska dielňa. GOS zháňa finančné prostriedky na vypaľovaciu pec a hrnčiarske kruhy. Novinka, gastronomická dielňa, sa otvorí až v budúcom roku, keďže si vyžaduje najväčšie investície a technické riešenia.
11006424_10152655582823093_3137444024692535474_nMomentálne sa hľadá vhodný dodávateľ na stavbu tradičnej pece, v ktorej sa bude piecť chlieb a ďalšie dobroty podľa tradičných gemerských receptov. Súbežne so všetkými prácami pri zariaďovaní musia pracovníci GOS zvládnuť sťahovanie administratívy z rožňavskej hvezdárne, kde počas rekonštrukcie sídlili, a zvládnuť plánované a pravidelné aktivity.
„Bude to mimoriadne náročné obdobie, ale máme skvelý kolektív, posilnený aj dobrovoľníkmi. Silu a entuziazmus nám dáva vedomie, že po šiestich rokoch od podania projektu sme v cieli. Našou víziou je vytvoriť v centre Rožňavy oázu kultúry a relaxu, pohodlie a vôňu domova,“ približuje zámery vynovenej GOSky Novotná.
Ako hovorí, chcú vytvoriť Dom, kde sa ctia tradície regiónu, kde sa snúbi minulosť so súčasnosťou. Silu im pridávajú priaznivci, ale aj vyše storočný platan na dvore. Je nemým svedkom všetkých zmien a udalostí. V starom Ríme považovali platan za symbol nového života, sadili ho pri narodení dieťaťa. Vyžaruje múdrosť, silu, sebavedomie, stabilitu a pokoj. Symbolizuje veľkorysosť a ochranu.
„Preto sme si ho vybrali do nového loga Domu tradičnej kultúry Gemera. Platan vysadili koncom 19. storočia, keď budovu stavali. GOS vstupuje do novej etapy existencie, potrebujeme k tomu silu, stabilitu a pokoj. Necháme sa inšpirovať tradíciou, aby sme skĺbili minulosť so súčasnosťou,“ dodáva na záver Helena Novotná.
Foto: GOS

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery