Má Rožňava ďalší škandál?

DSCF1519V stredu 4. septembra bol primátorovi, poslancom a hlavnej kontrolórke mesta Rožňava doručený list s prílohami od firmy AgroGemProdukt. V spievodnom liste obsiahleho spisu žiada konateľ firmy riešenie „nezákonne vydaného rozhodnutia“ – platobného výmeru ešte z marca 1999.
Podľa sťažovateľa Jozefa Petergáča je dôvodom „nezákonného vydierania a blokovania“ jeho majetku a následného exekútorského titulu. Zodpovedných za tento stav viní bývalých primátorov Františka Kardoša a Vladislava Laciaka, ale už aj súčasného primátora Pavla Burdigu.
„Preto Vás žiadam, aby ste zrušili en bloc všetky nezákonné údajné nedoplatky na dani z nehnuteľností, pretože nie sme mestu nič dĺžni, nemáme žiadne nedoplatky a tie, ktoré boli neoprávnene vyrubené Kardošom a spol., sú predmetom trestných stíhaní pre nedôvodné získavanie finančných prostriedkov,“ píše v liste okrem iného Petergáč.
V liste, adresovanom súčasne predsedovi vlády Robertovi Ficovi a generálnemu prokurátorovi, uvádza ďalej, že vo svojom areáli mieni zriadiť prevádzku zo štátnych dotácii a eurofondov, v ktorej zamestná 200 ľudí.
Blokovanie svojho majetku označil v liste za účelové a zapríčinené „majetkovou trestnou skupinou, ktorú generálny prokurátor ako aj Krajská prokuratúra Košice trestne stíha pre účelové rozkrádanie štátnych prostriedkov ako aj pre iné trestné činy.“
V liste tvrdí, že v marci 1999, keď boli platobné výmery vydané, už jeho nehnuteľnosti spadali do katastra obce Brzotín. Tá sa sa s mestom Rožňava súdila o hranicu katastra a súd v r. 1999 definitívne vyhrala. Zápis novej hranice sa mal podľa neho konať už v septembri 1998 na základe rozhodnutia vtedajšieho katastrálneho odboru Okresného úradu v Rožňave.
Petergáč v liste uvádza ako jeho prílohy aj rozhodnutia krajskej a generálnej prokuratúry a ďalšie dokumenty vtedajších štátnych úradov.
Prednostka píše poslancom
Primátora Rožňavy Pavla Burdigu (Most-Híd) sme požiadali o vyjadrenie k týmto materiálom, ktoré obsahujú mimoriadne závažné obvinenia o korupcii a organizovanom zločine v prostredí rožňavskej samosprávy v minulom období. Zaujímalo nás, či sa bude nimi zastupiteľstvo zaoberať a ak áno, aký návrh predostrie poslancom na schválenie.
Telefonicky nám potvrdil prijatie týchto dokumentov, o ktorých podľa vlastných slov už hovoril s niektorými poslancami. Prisľúbil nám svoje vyjadrenie, v pondelok ho však nakoniec nedoručil. „Zajtra, treba vydržať.“ – napísal večer v SMSke. Svoje vyjadrenie nedoručil ani v utorok.
Poslancom zastupiteľstva bol medzitým distribuovaný list prednostky mestského úradu Eriky Mihalíkovej, v ktorom túto záležitosť vysvetľuje. Potvrdzuje v ňom, že konateľ spoločnosti AgroGemProdukt sa domáha zrušenia platobného výmeru na daň z nehnuteľnosti na rok 1999, zrušenia záložného práva na nehnuteľnosť a zastavenia exekučného konania.
Ako v liste ďalej pripomína, Petergáč tvrdí, že daň zaplatil obci Brzotín a preto platobný výmer a ďalšie kroky mesta Rožňava, smerujúce k vymoženiu daňového nedoplatku považuje za nezákonné. V súčasnosti vedie proti jeho spoločnosti AgroGemProdukt na návrh mesta dve exekučné konania košická exekútorka.
Poslancom ďalej prednostka v liste objasňuje, že J. Petergáč podáva od r. 1999 rôzne podania na rôzne stupne orgánov štátnej správy. Zaoberalo sa nimi už Daňové riaditeľstvo SR, Okresné riaditeľstvo PZ, Odbor boja proti korupcii Prezídia PZ – Východ a všetky stupne súdov a orgánov prokuratúry.
„Vo svojich podaniach obviňuje primátorov a zamestnancov mesta ale aj sudcov a prokurátorov z najrôznejšej trestnej činnosti, vrátane plánovania jeho vraždy,“ uvádza v liste Mihaliková. Podaniam zatiaľ vyhovené nebolo a predmetný platobný výmer nebol zrušený.
Ako ďalej objasňuje, v roku 2009 mesto naňho podalo trestné oznámenie pre zločin marenia spravodlivosti, keďže k svojmu podaniu na Okresný súd Rožňava pripojil kópiu sfalšovaného rozhodnutia Okresného úradu Rožňava z 31. marca 1999 (ktoré pripojil aj k svojmu aktuálnemu podaniu na mesto) a sfalšovaného listu ministerky financií Brigity Schmögnerovej.
„Taktiež ďalšie niektoré prílohy podania považujeme vzhľadom na ich obsah za sfalšované,“ píše poslancom Mihalíková.
Súčasťou listu prednostky poslancom je aj uznesenie Najvyššieho súdu SR z r. 2006, ktoré potvrdzuje rozsudok Krajského súdu v Košiciach v neprospech žalobcu – firmy AgroGemProdukt.
Bližšie informácie budú poslancom poskytnuté spolu s ostatnými materiálmi pre rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 26. septembra.
Súvisiace články: Gallo: Poslanci to nerozhodnú
Dokumenty –

List z firmy AgroGemProdukt


 

List prednostky mestského úradu poslancom a uznesenie Najyyššieho súdu


List z firmy AgroGemProdukt
List prednostky mestského úradu poslancom a uznesenie Najyyššieho súdu
Foto: infoRoznava.sk / Primátor Pavol Burdiga a prednostka mestského úradu Erika Mihalíková  

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery