Gallo: Poslanci to nerozhodnú

DSCF3467V stredu sme informovali o liste, ktorý mestu Rožňava doručila firma AgroGemProdukt a taktiež o liste prednostky mestského úradu Eriky Mihalíkovej poslancom. Vysvetľuje v ňom postoj mesta k podaniu Jozefa Petergáča.
V tejto veci sme už v pondelok požiadali o vyjadrenie primátora Rožňavy Pavla Burdigu (Most-Híd) k materiálom, ktoré obsahujú mimoriadne závažné obvinenia o korupcii a organizovanom zločine v prostredí rožňavskej samosprávy v minulom období. Zaujímalo nás, či sa bude nimi zastupiteľstvo zaoberať a ak áno, aký návrh predostrie poslancom na schválenie.
Napriek tomu, že nám prisľúbil svoje stanovisku ešte v ten deň, nestalo sa tak. Až dnes nám doručil vyjadrenie hovorca mesta Peter Gallo.
Uvádza sa v ňom, že odbor právny a správy majetku MsÚ Rožňava pripravil materiál k tejto téme na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva.
„V tomto materiály nenavrhujeme prijať žiadne uznesenie, pretože ide o samostatné konanie na ktoré sa vzťahuje zákon (č. 563/2009 Daňový poriadok) a poslanci mestského zastupiteľstva okrem schvaľovania Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nie sú kompetentní rozhodovať o správe daní a poplatkov,“ konštatuje sa v stanovisku.
„Pán Petergáč dodnes nepredložil žiadny relevantný dokument (rozhodnutie súdu a pod.), na ktorý by mesto mohlo reflektovať,“ zdôrazňuje sa vo vyjadrení. „Preto považujeme vaše takto formulované konštatovanie o obvineniach z korupcie a o organizovanom zločine v prostredí rožňavskej samosprávy za zavádzajúce.“
Pritom v reakcii Gallo doplnil aj list prednostky mestského úradu, adresovaný poslancom, o ktorom sme už informovali. Tá v ňom okrem iného píše. „Vo svojich podaniach obviňuje primátorov a zamestnancov mesta ale aj sudcov a prokurátorov z najrôznejšej trestnej činnosti (vrátane plánovania jeho vraždy).“
Ilustračné foto: Archív infoRoznava.sk
Súvisiace články: Má Rožňava ďalší škandál?

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery