Krásna Hôrka je dočasne zastrešená

DSCF2741V zbierke Slovenského národného múzea na obnovu a ochranu požiarom zničeného hradu Krásna Hôrka sa do 25. januára vyzbieralo 154 456,99 eur.
Sanácia národnej kultúrnej pamiatky hradu Krásna Hôrka pokračuje v plnom rozsahu. „Objekty hradu už sú pod dočasným havarijným zastrešením,“ agentúru SITA informoval Artur Šturmankin, hovorca Slovenského národného múzea (SNM), v správe ktorého hrad je. Urobené sú drevené konštrukcie striech, pracovné plošiny a lešenia. Tým sa podľa SNM vytvorili pracovné podmienky pre pamiatkové výskumy a nadväzujúcu sanáciu korún murív poškodených pri vlaňajšom požiari. „Prvá časť etapy sanácie havarijného stavu je týmto úspešne ukončená,“ doplnil Šturmankin.
Objekty dolného a stredného hradu Krásnej Hôrky sú pripravené na sanáciu korún murív pod ľahkou oceľovou konštrukciou s tým, že po sanácii koruny bude oceľová konštrukcia presúvaná do novej polohy a nad opravenými korunami sa už vybuduje trvalý krov.
Strecha najkrajšieho stredovekého hradu zo 14. storočia ľahla popolom v deň parlamentných volieb v sobotu 10. marca 2012. V priebehu jedného týždňa SNM vysťahovalo z hradu všetky zbierkové predmety a provizórne zakrylo otvorené časti hradu. Zámer obnovy hradu, ktorý pripravilo SNM, schválil Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Košice v máji.
Na jeho základe vydal KPÚ Košice rozhodnutie, ktoré bolo jedným z podkladov pre architektov a statikov na vypracovanie projektovej dokumentácie na obnovu striech hradu. SNM zabezpečilo spracovanie prípravnej dokumentácie – komplexné zameranie objektu, urobilo verejné obstarávanie na pamiatkový a architektonicko-historický výskum horného hradu.
Nové strechy na strednom a dolnom hrade budú na základe rozhodnutia pamiatkarov replikami zhoreného krovu a krytinou bude pálená viedenská škridla. To, akú strechu bude mať horný hrad, určia výsledky historického a pamiatkového výskumu.
Hrad Krásna Hôrka je súčasťou SNM – Múzea Betliar a bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Stála hradná expozícia prezentuje staviteľstvo od 13. do 18. storočia, informácie o hrade a jeho majiteľoch. Zbierky obsahujú cenné zbrane, exponáty remeselnej činnosti, hudobné nástroje, textílie a obrazy. V apríli roku 2011 bol hrad zrekonštruovaný.
SNM vyhlásilo po požiari verejnú zbierku na obnovu a ochranu hradu na základe súhlasu Ministerstva vnútra SR. Prispieť do nej môže každý poukázaním ľubovoľnej sumy na osobitný účet zbierky 7000443743/ 8180 v Štátnej pokladnici poštovými poukazmi alebo prevodom z účtu prispievateľa. Účet zriadený v štátnej pokladnici je bez poplatkov, všetky financie budú použité iba v prospech Krásnej Hôrky.
Stav účtu verejnej zbierky bol k 25. januáru 154 456,99 eur. „Z finančných prostriedkov na účte sa doteraz nečerpalo. Slovenské národné múzeum v decembri požiadalo ministerstvo vnútra o predĺženie verejnej zbierky o rok, do 13. marca 2014,“ dodal Šturmankin s tým, že národné múzeum ďakuje všetkým doterajším aj budúcim prispievateľom.
Viac informácií o hrade a aj zbierke, ktorú na jeho rekonštrukciu vyhlásilo SNM, nájdete na stránke múzea kliknutím sem
Foto: Archív infoRoznava.sk / Belo Hefler – Provizórne prekrytie strechy v lete 2012
Súvisiace články:
Krásna Hôrka: Premrhané leto
Július Barczi: O požiari hradu Krásna Hôrka
Krásnu Hôrku zničil požiar (videá)

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery