Hľadajú umelcov a remeselníkov

CiganskyBasavel_spevacky[1]Občianske združenie Divé maky hľadá rómskych umelcov a remeselníkov, ktorí chcú odprezentovať svoje umenie na Cigánskom Bašaveli 2013.
Medzinárodný multižánrový festival vznikol v roku 2009 na základe myšlienky vytvoriť pódium pre rómskych umelcov, ktorí by inak nemali šancu vystupovať. Zároveň dáva priestor talentovaným rómskym deťom, zapojeným v štipendijnom programe občianskeho združenia Divé maky, ukázať divákom dosiahnuté pokroky. „Pre ne je aj určený výťažok zo vstupného. Minulý rok navštívilo festival vyše 4 000 návštevníkov z rôznych krajín,“ uviedla Kamila Balcová, koordinátorka aktivít OZ Divé maky.
Ako dodala, mali možnosť vidieť pestrosť rómskej kultúry, ktorú v reálnom živote môžu zachytiť len zriedka. „Začínajúce kapely, ale aj tie, ktoré sú úspešné za hranicami Slovenska, performeri, tanečníci, či divadelníci priniesli na hrad Červený kameň jedinečnú atmosféru radosti a porozumenia.“
Čaká ich piaty ročník
Festival Cigánsky Bašavel ponúka i tento rok priestor šikovným rezbárom, košikárom, umeleckým kováčom, ako aj chráneným dielňam, či občianskym združeniam a komunitným centrám predstaviť širokej verejnosti svoju prácu, aktivity a výrobky. Vysoká návštevnosť festivalu je pre ne jedinečnou príležitosťou. Kapely sa môžu prihlásiť do konca februára, remeselníci, občianske združenia, chránené dielne a komunitné centrá do 31. marca na e-mailovej adrese divemaky@divemaky.sk. Tam dostanú i podrobné informácie. Cigánsky Bašavel sa bude konať toto leto v auguste.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery