Kossuth: Nemusíme tu byť


Poslanci sa zaoberali aj výzvou Občianskeho klubu Rožňava na zníženie ich počtu z 19 na 13 a volebných obvodov zo 4 na 2. 
O tejto zmene, ktorá predpokladá v oboch prípadoch min. počet predpísaný zákonom, môže rozhodnúť mestské zastupiteľstvo a to najneskôr 65 dní pred voľbami. Návrh OK Rožňava, ktorý vznikol 25. februára 2010 a ktorého signatármi sú občianski aktivisti Matúš Bischof – hovorca tejto občianskej iniciatívy (na fotke nižšie), Miro Droždiak, Peter Kmotrík, Rado Kovács a Miro Timár, prerokovala mestská rada, ktorá zastupiteľstvu odporučila:
1. Vyžiadať odborné stanovisko k predloženému návrhu OK Rožňava na vytvorenie volebných obvodov v počte 2 a na určenie počtu 13 poslancov
2. Vyhlásiť verejnú diskusiu na internetovej stránke mesta k vytvoreniu volebných obvodov a určení počtu poslancov pre volebné obdobie 2010 – 2014
a po ukončení verejnej diskusie
3. Zvolať zhromaždenie obyvateľov mesta
4. Materiál o určení volebných obvodov a počtu poslancov v nich predložiť na rokovanie orgánov mesta v mesiaci jún 2010
„Od koho si máme vyžiadať to odborné stanovisko?“ spýtal sa poslanec Arpád Kavečanky (Smer-SD). „Z ministerstva vnútra,“ znela odpoveď prednostu mestského úradu Jána Štefana. „A načo, keď je to stanovené zákonom?“ nedal sa poslanec Kavečanky. „Zákon stanovuje rozpätie od 13 do 19 (počet poslancov) a v tomto zmysle je možné žiadať vysvetlenie od autora zákona,“ kontroval zástupca primátora František Kardoš (SMK), ktorý v neprítomnosti primátora viedol celé rokovanie zastupiteľstva.
„Chcel som sa tiež spýtať na to, od koho to odborné stanovisko očakávate, ale predbehol ma kolega Kavečanky,“ povedal nezávislý poslanec Dušan Pavlík a pokračoval: „Myslím si, že motív návrhu je v podstate v tom, aby to bolo troška progresívnejšie a možno by sa zastupiteľstvo v menšom počte, ako je teraz, toľko nezdržiavalo, ale stále si hovorím, že si treba uvedomiť, že nie je to o počte, ale je to o kvalite.“
Priamo na zastupiteľstve bol počas prerokovania tejto výzvy prítomný spomedzi aktivistov len hovorca OK Rožňava Matúš Bischof. Na toho sa obrátili s otázkami poslanci, najprv nezávislý poslanec Ladislav Kossuth (Neka), ktorý zjavne nepochopil zmysel návrhu: „Chcem využiť priestor vzhľadom na to, že tu máme predkladateľov, aby mi dali odpoveď, ako uvažujú s tými dvomi volebnými obvodmi a či si myslia, že z Nadabulej budú občania chodiť voliť sem do mesta.“
A ďalej rozhorčene pokračoval: „Pokiaľ ja som prešiel tam (v Nadabulej) s 231 hlasmi (toľko získal vo voľbách ako poslanec), ja tam predsa nemôžem získať viac. A tie komentáre tam (zrejme mal na mysli diskusiu čitateľov pod našimi redakčnými článkami) nech si nechajú pre seba! Ja do krčmy v Nadabulej som nechodil, len veľmi málo. Mňa tam nevideli a také tie slová, že krčmové rozhodnutia, to nech si nechajú pre seba. Keď oni takto postupujú, ja nemôžem za to.“ V závere svojho vystúpenia poslanec Kossuth uviedol: „Nadabula má svoj vlastný volebný obvod. My sme tu boli prilepení nechtiac a nemusíme tu byť.“
„Prosím pána poslanca Kossutha, aby mi zopakoval otázku, pretože som jej na prvýkrát akosi neporozumel,“ reagoval Matúš Bischof (na snímke). „Hovoril som veľmi zrozumiteľne a myslím, že aj dosť nahlas a keď bude treba zvýšiť hlas, tak aj zvýšim,“ bola reakcia poslanca Kossutha. „Neviem si predstaviť tieto dva volebné obvody – kde budú a ako to uvažujete,“ doplnil. „Ďakujem pekne,“ odpovedal pokojne Matúš Bischof. „Myslím, že ide o maličké nedorozumenie. Náš návrh nepracuje s počtom volebných okrskov, ale s počtom volebných obvodov, takže okrsky ostanú zachované tak, ako sú v súčasnosti, tzn. občania budú voliť presne tam, kde volili aj doteraz. Žiaden Nadabulčan nebude musieť merať  pešiu alebo akúkoľvek inú cestu do centra mesta, aby mohol voliť. Náš návrh je jednoduchý, ráta iba s min. počtom poslancov aj volebných obvodov (nie okrskov), takže žiadna veľká revolúcia by sa jeho prijatím nestala.“
„Ako ste došli na úsporu 1,2 mil. slov. korún,“ spýtal sa zástupcu aktivistov poslanec Arpád Kavečanky (Smer-SD). „Výpočtami z aktuálnych a zverejnených údajov, “ odpovedal Matúš Bischof.  „Pre mňa je takáto odpoveď nič, ja chcem vedieť konkrétne, na základe čoho ste došli k tejto sume, „ nástojil poslanec Kavečanky. „Už naše predchádzajúce výpočty nám zrevidoval pán poslanec Bolaček (šéf fin. komisie), za čo mu veľmi pekne ďakujeme a tieto údaje sú zverejnené na internete,“ odpovedal Matúš Bischof.
„V diskusii okolo toho vyvstalo, že to vôbec nebola vaša informácia, ale skôr prevzatá od dopisovateľa internetového portálu (Inforoznava.sk), ktorý vychádzal z príjmov (poslancov) v meste Poprad a v meste Vráble, ale nie v meste Rožňava,“ vysvetlil nezávislý poslanec Ondrej Bolaček.
„Mestská rada sa s vážnosťou zaoberala týmto návrhom a myslím si, že jej odporúčania boli dobre zvážené. Ja sám mám na to úplne iný názor, ako predkladatelia. Práca poslanca na sídlisku Juh je úplne iná ako práca poslanca v Nadabulej alebo na Rožňavskej Bani. Už dávnejšie sme uvažovali o tom, pretože tam je na každodennom poriadku oveľa viac problémov, ako v iných častiach mesta, by bolo treba posilniť prácu poslancov. Vytvoriť tam dvojmandátový volebný obvod, alebo urobiť tam samostatné volebné obvody. Nabaula má samostatný kataster, takže je to aj ťažké miešať s niečim iným. Samozrejme, mestské  zastupiteľstvo prijme k tomu uznesenie tak, aby to bolo v súlade so zákonom,“ ukončil rozpravu František Kardoš (SMK), ktorý viedol rokovanie zastupiteľstva.
Poslanci hlasovaním schválili odporúčanie mestskej rady tak, ako je uvedené vyššie, „za“ hlasovali všetci 14-ti prítomní poslanci.
Podpredseda OKS Tibor Takáč, ktorý sa k téme vyjadril práve na našom portáli a ktorého mal na mysli poslanec Bolaček, nám k veci zaslal nasledovné stanovisko:
„Hovorca (OK Rožňava) odpovedal veľmi dobre na otázky poslancov. To, že nevedel presne, ako sme došli k ušetrenej sume cca 40 tisic eur, nie je nič strašné. Z utajovaných čísiel sa dá ťažko niečo presne vypočítať. Dôležité je, že túto sumu nikto z poslancov nevedel relevantne spochybniť. A samozrejme, že ten výpočet bol obtiažny, pretože zo žiadnych materiálov mestského zastupiteľstva, no najmä z “transparentne” zverejneného rozpočtu mesta, sa nedá vyčítať, koľko financií ide na odmeny, či na celkovú činnosť poslancov. Museli sme vychádzať len z predpokladaných odmien, ktoré sme odvodili z odmien poslancov v iných, podobných mestách, ktoré nemajú problém s uverejnením týchto údajov na internete. Musím poznamenať, že naša vypočítaná suma úspor 40 tis eur je podľa teraz zverejnených odmien poslancov skoro na chlp presná, čo sa týka čistých odmien. No keď započítame ešte cenu notebookov, pracovných ciest a iných nákladov, úspora by bola ešte vyššia.
Uvediem tu výpočet už zo skutočných a konečne zverejnených údajov: Za jeden štvrťrok (1.Q 2010) boli odmeny pre poslancov 8.000 eur, čo je za 16 štvrťrokov (t. j. jedno volebné obdobie) 128 tisíc eur na 19 poslancov. Na 13 poslancov by potom náklady boli iba 87,5 tisíc eur a rozdiel (úspora) vychádza presne na 40,5 tisíc eur, čo by bola úspora iba na priamych odmenách. Tu je zdroj, z ktorého som čerpal tých 8 tisíc eur: Zverejnili odmeny poslancom
Súvisiace články: Občianski aktivisti založili OK Rožňava
Foto & Video: Inforoznava.sk
Dokument: Výzva poslancom MsZ v Rožňave
Súvisiace články:
Nemyslí si, že je dôvod ponáhľať sa
Komu chcete dať hlas?
200 tisícový Terst má len 13 poslancov
Dubovský odporúča 17 poslancov

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery