Konferencia v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského


Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, Oblastné pracovisko Matice slovenskej v Rožňave a mesto Rožňava vás pozývajú na celoslovenskú konferenciu venovanú 180. výročiu narodenia Pavla E. Dobšinského organizovanú pod názvom „Rozprávkové dedičstvo“.
Konferencia sa uskutoční 17. októbra 2008 v Kongresovom centre historickej budovy Radnice (Námestie baníkov 32).
Začiatok akcie je o 10:00 h.
Je určená pracovníkom knižníc a pedagógom slovenského jazyka a literatúry a dejepisu.
Organizačné pokyny
Záujemcov o účasť prosíme vyplniť elektronickú prihlášku a zaslať ju najneskôr do 8. októbra 2008 na adresu: prihlaska@kniznica-rv.sk. Pozvánka je zasielaná len elektronicky.
Účastnícky poplatok vo výške Sk 150,- je potrebné uhradiť pri prezentácii.
Náklady spojené s účasťou na konferencii hradí vysielajúca organizácia.
Prezentované príspevky budú publikované v zborníku.
Program
9:00 – 10:00   Prezentácia
10:00 – 10:30   Otvorenie
10:30 – 13:00   Prednášky
O živote P. E. Dobšinského – PaedDr. Milan Sajenko, vedúci expozície Rodného domu P. E.              Dobšinského, Slavošovce
Rozprávkar Pavol Dobšinský (pohľadom literárneho historika) – Mgr. Jana Pácalová, PhD., Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava
Pavol Dobšinský a jeho vplyv na autorskú rozprávku – Prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Varianty Dobšinského rozprávok v súčasnej slovenskej próze – Doc. PhDr. Marta Součková, PhD., Filozofická fakulta Prešovská univerzita, Prešov
Intralingválne preklady slovenských ľudových rozprávok alebo rozumieme Dobšinskému – PhDr. Peter Karpinský, PhD., Filozofická fakulta Prešovská univerzita, Prešov
13:00 – 14:00   Obed
14:00 – 16:30   Prednášky
Rozprávka v médiách – Ako zničiť dieťaťu detstvo – Silvester Lavrík, Rádio Devín, Slovenský rozhlas, Bratislava.
Rozprávka v médiách – Ako zničiť rozprávku – Karol D. Horváth, Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu, Bratislava
Práca s rozprávkami a detskou literatúrou – Mgr. Gabriela Futová, Knižnica P. O. Hviezdoslava, Prešov
16:30 – 17:00 Diskusia, záver
17:00 Čaša vína
Výstavy
Slovenskí ilustrátori
Ocenení ilustrátori na BIB – Bienále ilustrácií Bratislava
Doba Pavla E. Dobšinského vo filatelii
Ďalšie informácie
Mgr. Iveta Kyselová, riaditel@kniznica-rv.sk, 058/7880911, 0949/278635
Ľubica Kundrátová, kundratova@kniznica-rv.sk, 058/7880912, 0948/505149
Foto: www.arprog.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery