K situácii v nemocnici sa vyjadril Zdenko Trebuľa

nemocnica-2.JPGV pondelok sme informovali o napätej situácii v rožňavskej Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory,  a. s. (NsP)  – pozri tu. Keďže nemocnica je vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja (KSK), požiadali sme župana Zdenka Trebuľu (SMER-SD) o vyjadrenie.
Do redakcie  sme dostali vyjadrenie od hovorkyne župana. Zuzana Bobríková v ňom okrem iného uvádza: „Predseda KSK Zdenko Trebuľa očakáva, že predstavenstvo a dozorná rada, ako právoplatne zvolené riadiace orgány, sa budú zaoberať situáciou v nemocnici a zaujmú k nej jasné stanovisko. Od pracovníkov nemocnice očakáva, že sa so svojimi poznatkami a návrhmi obrátia na orgány nemocnice.“
Ako ďalej píše, „ak predseda KSK dostane od predstavenstva, dozornej rady, či odborovej organizácie konkrétne podložené informácie o tvrdeniach z citovaného listu, a ak orgány nemocnice budú iniciovať zmeny v rožňavskej nemocnici, predloží takýto návrh valnému zhromaždeniu.“
Vo vyjadrení, sprostredkovanom hovorkyňou, sa ďalej doslovne uvádza, že „slová o klientelizme a korupcii sú veľmi vážnym obvinením, ktoré nie je podložené žiadnymi konkrétnymi výhradami. Predseda KSK očakáva, že pracovníci nemocnice jasne sformulujú svoje výhrady a predložia ich predstavenstvu a dozornej rade, ktoré sú v nemocnici na to, aby riešili aj takéto situácie.“
Vo vyjadrení je taktiež zmienka o tom, že v Rožňave práve inštalujú špičkový 16-vrstvový počítačový tomograf za 20 miliónov korún, ktorý kúpil Košický samosprávny kraj z úverových a rozpočtových zdrojov. S ďalšími prostriedkami na prístrojové vybavenie nemocnice počíta aj návrh budúcoročného rozpočtu.
Podľa doručeného vyjadrenia si KSK objednal hĺbkový audit všetkých štyroch nemocníc vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti (NsP Spišská Nová Ves, NsP Štefana Kukuru Michalovce, NsP Trebišov, NsP sv. Barbory Rožňava) u renomovanej svetovej agentúry Price Waterhouse Coopers. Na jeho základe bude robiť porovnanie nemocníc a opatrenia na ich ďalší chod.
Košický samosprávny kraj (KSK) je zriaďovateľ a stopercentný akcionár Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave. Bývalá nemocnica II. typu prešla do zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 1. januáru 2003 a k 1. decembru 2005 sa stala akciovou spoločnosťou so stopercentnou účasťou KSK.
Najvyšším orgánom je Valné zhromaždenie, ktoré tvoria poslanci Zastupiteľstva KSK. Priamy výkon funkcie zabezpečuje Predstavenstvo NsP a Dozorná rada NsP, záujmy pracovníkov nemocnice chráni odborová organizácia.
Ako hovorkyňa podotkla, stanovisko riaditeľa nemocnice nie je v ich kompetencii, keďže ide o samostatný právny subjekt, ktorý má svojho štatutára s právom vyjadrovať sa.
©  Inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery