“Otvorené horizonty” aj v Rožňave

pict0062.JPGAj dnes popoludní sa vyberú mladí dobrovoľníci spolu so saleziánmi do rožňavských ulíc. V spolupráci s Nadáciou Slovenskej Sporiteľne sa zapojili do projektu „Otvorené horizonty“. Cieľom je otvorenosť nimi spravovaného strediska aj pre tých mladých ľudí, ktorí nemajú možnosť k ním chodiť, alebo o ňom nikdy nepočuli.

pict0037.JPGAko to vlastne prebieha? „V Rožňave chodievame vždy vo štvrtok čosi po štrnástej na sídlisko Juh, na tzv. „Šugár“. Na celý priebeh a prácu dobrovoľníkov – animátorov dozerá koordinátor, v našom prípade vedúci strediska.
Títo animátori, mladí dobrovoľníci – vychovávatelia, majú v porovnaní s pedagógom tú výhodu, že vekom sú cieľovej skupine bližší a tak skôr prekonajú bariéry v osobnom kontakte,“ vysvetlil nám zaujímavú a aj odvážnu aktivitu salezián Paľo Piatrov.
„Vozíme so sebou dve hokejbalové bránky, komplet výstroj, náhradné hokejky, jednoduché ozvučenie a množstvo chuti. Táto aktivita má v prvom rade viesť k otvorenosti a angažovanosti pre iných a taktiež k osloveniu mladých, ktorí sú zo sociálne slabšieho prostredia, nie sú motivovaní viesť usporiadaný život, prípadne sami pochádzajú z rozvrátených a neúplných rodín,“ dopĺňa informácie o projekte.
pict0065.JPGPrincíp, o ktorý sa dobrovoľníci v strediskách snažia, je „preventívny systém“- teda predchádzať zlu a viesť mladých k plnohodnotnému životu. Práve spoločnou hrou a aktivitami majú animátori možnosť atraktívnym spôsobom priblížiť sa mladým a postupne s nimi pracovať.
Projekt je určený mladým ľuďom vo veku od 12 do 20 rokov. V prvom rade sú to mladí, ktorí prichádzajú do mládežníckeho strediska. Sú to často mladí z neúplných rodín, ktorí našli v stredisku kamarátov a priateľov, ktorí sa navzájom „podržia“ a podporujú v herni, počas krúžkov, ako aj v bežnom živote.
„Tým, že dostanú možnosť pomáhať iným, sa im otvárajú horizonty a sami rastú v osobnom živote.V každej obci, nech je akokoľvek veľká, sa nájdu mladí, ktorí nie sú „organizovaní“, čo znamená, že nemajú žiadne koníčky, krúžky, záujmy. Vo voľnom čase sa túlajú po sídlisku, rodičia často nevedia (prípadne nemajú záujem vedieť) čo robia ich deti,“ opisuje situáciu Paľo Piatrov.
pict0046.JPGPráve takíto mladí sú podľa neho ľahko ovplyvniteľní a môžu na nich negatívne pôsobiť kamaráti z ulice, potom nasleduje vandalizmus a drobné krádeže, čo je začiatkom trestnej činnosti. Práve tomuto sa preventívnym zásahom snažia zabrániť.
Projektom chcú ukázať mladým dobrovoľníkom možnosť ako rásť v pomoci iným a budovať v nich pro sociálne cítenie a angažovanosť. Povzbudiť ich, aby „prekročili hranice“ svojho JA a mysleli aj na iných, aby sa aktívne zaujímali o komunitu a dianie okolo nich.
S prípravou dobrovoľníkov a zabezpečením potrebného materiálu začali v októbri, na november mali v pláne štyri výjazdy na sídlisko a ak sa osvedčia a bude o ne záujem, sú odhodlaní pokračovať aj v decembri.
© Inforoznava.sk   Foto: Pavol Piatrov, sdb

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery