Jelšavská inšpirácia pre Rožňavu

Jelšava, mesto ktoré sa rozprestiera na rozhraní Slovenského rudohoria a Slovenského krasu. Mestom s bohatou baníckou a železiarskou tradíciou ako i remeselnou výrobou. Mesto ktoré sa nachádza na medzinárodnej turistickej trase Gotická cesta a podľa predbežných výsledkov posledného sčítania má 3127 obyvateľov.
Mesto pomerne malé, ale na Slovensku známe aj vďaka vojenskej posádke ktorá v ňom mala sídlo od nepamäti až do roku 2005. Aj vďaka zrušeniu tejto posádky veľa ľudí nad Jelšavou už dávno vyrieklo istý ortieľ, ortieľ ktorým má byť jeho postupný zánik. Odchod mladých a postupné vymretie starších obyvateľov.
Prečo práve spomínam toto mesto?
Nedávno sa mi do rúk dostalo júlové vydanie mesačníka mestského úradu Jelšava pod názvom Jelšavan. Tento mesačník prináša obyvateľom mesta informácie z rokovania poslancov ako aj o aktivitách primátora mesta. Informácie o dianí v meste, školských aktivitách a výsledky miestnych športových súťaží.
V júlovom čísle som sa dočítal o oslavách dní mesta, ktoré sa konali v dobe od 23. júna do 26. júna 2011. V rámci týchto dní prinieslo mesto svojim obyvateľom bohatý program, ktorý pozostával zo slávnostného otvorenia Osvetového centra vyšehradskej kultúry, udeľovania najvyšších mestských vyznamenaní, prednášok, slávnostného sprievodu mestom, vystúpenia hudobných skupín a dychovej hudby, priaznivci motoriek si prišli na svoje pri motokrose, milovníci futbalu zase zápasom výberu mestskej ligy. Nočná hasičská súťaž osvetlená fakľami, gazdinky mali možnosť predviesť svoje umenie vo varní gemerských guliek a gazdovia súťažili o najlepšiu domácu pálenku spojenú s ochutnávkou. Pre mládež bola zorganizovaná diskotéka na miestnom futbalovom štadióne, konali sa služby božie a svätá omša v miestnych kostoloch a počas jedného dňa sa konala prezentácia miestnych výrobkov a tradičných výrobkov kuchýň partnerských miest z ČR, Maďarska, Poľska a Rumunska.
Bolo toho neúrekom a každý si prišiel na svoje. Po prečítaní takého bohatého programu tak malého mesta, ma napadla jedna otázka: Odkiaľ môže mať mesto Jelšava toľko finančných prostriedkov, aby mohlo zorganizovať takt honosné oslavy dní mesta v čase, keď každý skloňuje slová hospodárska kríza, keď do miest prichádza oveľa menej podielových daní, na aké boli tieto mestá naučené?
Prvýkrát som túto informáciu prehliadol, ale nachádzala sa na prednej strane spomenutého mesačníka Jelšavan. V ľavom hornom rohu bolo uvedené:
Dni mesta 2011 boli financované vďaka príspevku v sume 21.000,00 € z programu Europe for Citizens Programme, opatrenie 1.1 Town Twinning Citizens Meetings v rámci projektu Meeting of twinned towns in Jelsava (Stretnutie partnerských miest v Jelšave). Suma bola vypočítaná podľa počtu účastníkov projektu – 156 účastníkov zo zahraničných družobných miest. Okrem nižšie spomenutých podujatí v článkoch o Dňoch mesta 2011 bol súčasťou projektu aj výmenný pobyt detí z partnerského mesta Szczekociny v dňoch 27. júna až 9. júla 2011.
A teraz sa vráťme k oslavám Dni mesta Rožňava 2011. Dôvodová správa k bodu rokovania Dni mesta Rožňava 2011 – správa o čerpaní rozpočtu, ktorý predkladal prednosta MsÚ Ján Štefan na rokovaní mestského zastupiteľstva 31. marca 2011, obsahovala nasledovné:
Navrhovaný rozpočet na XVI. ročník Dní mesta, bol v zmysle úsporných opatrení znížený na výšku 80 % rozpočtu roka 2010 a po následných rokovaniach upravený na konečnú výšku 10.400,- €. Z tejto skutočnosti vyplynulo aj opatrenie na základe, ktorého bolo nutné niektoré podujatia a stretnutia zrušiť, či prípadne presunúť na iné termíny roka 2011, alebo rozsah niektorých podujatí oproti predchádzajúcim ročníkom znížiť na čo najmenšiu únosnú mieru. Toto všetko vyjadrené v číslach, respektíve vo finančných hodnotách je uvedené v pripojenej prehľadnej tabuľke obsahujúcej pôvodný a upravený návrh rozpočtu na usporiadanie XVI. ročníka Dní mesta Rožňava, a samozrejme aj prehľad čerpania v jednotlivých položkách. Výsledkom nášho snaženia bolo nielen čo najlepšie za daných podmienok zorganizovať jednotlivé programy tohoročných dní mesta, ale v zmysle úsporných opatrení dosiahnuť aj čo najefektívnejšie použitie finančného rozpočtu. Táto naša práca sa odzrkadlila nielen v spokojnosti s programom ale aj vo finančnej úspore vo výške 1 177,75 €. Verím, že tieto usporené finančné prostriedky budeme môcť v priebehu roka 2011 použiť na vylepšenie ďalších plánovaných kultúrnych podujatí pre občanov nášho mesta.
Ako sa tam ďalej uvádza, materiál bol prerokovaný v Komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu pri  MZ Rožňava 17. marca 2011, ktorá zobrala správu o čerpaní rozpočtu na vedomie bez pripomienok a v Komisii finančnej, podnikateľskej činnosti, správy mestského majetku 21. marca 2011, ktorá taktiež zobrala materiál na vedomie.
 
Vážení volení predstavitelia nášho mesta, aj toto je podľa mňa jedna z ciest, ktorou by sa malo naše mesto poberať. Túto cestu nám/vám ukázalo mesto Jelšava, ktoré získalo na oslavy dní mesta 21.000 eur. Mesto, ktoré má len niečo cez 3000 obyvateľov, mesto ktoré má deviatich poslancov a jedného primátora a nad ktorým veľa ľudí už vyrieklo hore spomenutý ortieľ.
Mesto Jelšava to dokázalo vďaka svojim družobným mestám, nevzdalo sa a prinieslo svojim obyvateľom kultúru, zábavu a relax. Získalo nové skúsenosti a vysoko utužilo vzťahy, vďaka ktorým bude určite prezentované na vysokej úrovni.
Polovicou júla 2011 uplynulo 200 dní, odkedy ste zložili zákonom stanovený sľub, tak verím, že podobných možností sa chopíte aj vy, aby sme mohli na konci vášho volebného obdobia skonštatovať, že ste naplnili naše očakávania, že ste dodržali svoje predvolebné sľuby, poniektorí už aj dvanásť rokov staré.
Mimochodom, Jelšava má družobné mestá štyri a viete koľko ich má Rožňava?
1. SZERENCS:  zmluva bola podpísaná 18. 12. 1991
2. BUDAPEST V. BELVÁROS – LIPÓTVÁROS: zmluva bola podpísaná 27. 3. 1997
3. GLARUS: zmluva bola podpísaná 22. 5. 1998
4. ČESKÝ TĚŠÍN: zmluva bola podpísaná 2. 2. 2001
5. CIESZYN: zmluva bola podpísaná 7. 6. 2001
6. BAČKA TOPOLA: zmluva bola podpísaná 3.2.2006
 
Okrem družobných miest mesto Rožňava podpísalo aj MEMORANDUM o spolupráci s mestami:
1. Trøgstad: memorandum bolo podpísané 1. 2. 2009
2. Skiptvet: memorandum bolo podpísané 1. 2. 2009
 
Vladimír Polóny
 
Ilustračné foto: Archív InfoRoznava.sk
******************************
V rubrike BlogFórum zverejňujeme názory autorov, ktorí sa chcú s nimi podeliť s našimi čitateľmi. Posielajte nám ich na redakčný email redakcia@inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery