Podivnosti okolo Zóny M

Na podivnosti okolo nedávno otvorenej Zóny M v Rožňave upozorňuje na svojom blogu poslanec MZ Radoslav Kovács (nez.).
„Zdá sa, že projekt mládežníckeho centra v Rožňave s názvom Zóna M pokračuje v pochybnom smerovaní bez ohľadu na to, čo sa od takéhoto strediska očakáva,“ píše Kovács v úvode svojho textu.
Ako ďalej uvádza, májovému otvoreniu centra predchádzal zvláštny výber loga, neskôr sa okolo celého projektu, ktorý je financovaný Úradom vlády SR, rozhostilo nepríjemné ticho.
„Keď som sa na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 20. júna opýtal pani Petruchovej, aké sú ďalšie aktivity v Zóne M, či majú svoju internetovú stránku s programom, kontaktnými osobami (správca, facilitátori, streetworkeri…) a vymedzeným časom, kedy tam možno pobudnúť, odpovedala veľmi stručne: od slávnostného otvorenia sa tam uskutočnila jedna (jednorazová) prednáška, inak je Zóna M zatvorená, stránka nie je, správcu vyberú vo výberovom konaní. Pre ňu sa vraj tento projekt skončil otvorením, o všetko ostatné sa má postarať spomínaný správca a ľudia zo Študentského parlamentu,“ píše v blogu poslanec Kovács.
V texte ďalej upozorňuje na skutočnosť, že 20. júla bolo na stránke mesta zverejnené oznámenie o výberovom konaní na voľné pracovné miesto “referent pre voľno-časovú aktivitu mládeže”, pričom žiadosť o zamestnanie na voľnú pozíciu bolo potrebné doručiť 21. júla a predpokladaný nástup do zamestnania bol 22. júla.
„Tomuto sa hovorí absolútna neschopnosť alebo arogantný zámer. Nie je predsa v žiadnom prípade možné, aby sa človek, ktorý nie je nejakým spôsobom napojený na niekoho z MsÚ, včas dozvedel a pripravil na toto výberové konanie. Inými slovami, je to obyčajné napľutie do tváre každému, kto ešte stále verí v transparentné demokratické správanie občanmi voleného vedenia samosprávy a ním plateného byrokratického aparátu,“ konštatuje poslanec Kovács.
Všíma si aj podmienky, ktoré musí uchádzač spĺňať, aby bol vôbec do výberového konania vybratý: vysokoškolák so zdravotným postihnutím, ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je vyšší ako 40 % a neprekáža mu, že bude zamestnaný len do konca tohto kalendárneho roka. „Samozrejme, nikde nie sú uvedené mená členov výberovej komisie, termín výberového konania ani termín zverejnenia jeho výsledkov.“
Poslanec Kovács vo svojom blogu ďalej podotýka, že po nechutnom vystrnadení Gemerského mládežníckeho spolku z priestorov za historickou budovou Radnice malo zrazu mesto voľné priestory na zrealizovanie mládežníckeho centra, zrekonštruovaného z peňazí Úradu vlády SR. „Čo bude so Zónou M na budúce leto, keď sa skončí projekt Ja-ty-my-vy, ktorého II. fázy je súčasťou, nikto netuší. Nikto z MsÚ neprišiel s koncepciou dlhodobo udržateľného financovania režijných nákladov ani s programom uchádzania sa o granty na jednotlivé projekty, ktoré by sa v rámci aktivít s rožňavskou mládežou dali zrealizovať.“
V závere svojho textu poslanec Kovács upozorňuje: „Vyzerá to skôr tak, že sa budúcu jeseň budeme zaoberať budúcnosťou nevyužívanej zrekonštruovanej budovy v centre mesta vo vlastníctve samosprávy, ktorú sa akosi “nepodarilo predať” mladým, aby si tam spravili azyl pred nepriazňou okolitého sveta. Nevadí, určite sa ju podarí predať niekomu inému. Nájsť obetavého záchrancu, ktorý za pár šupov kúpi nehnuteľnosť či majetkový podiel zadĺženého mesta sa súčasnému vedeniu samosprávy darí – na rozdiel od všetkého ostatného – stále až prekvapivo ľahko.“
Zdroj: Radokovacs.sk / Podivnosti okolo Zóny M pokračujú
Súvisiace články: Autorom loga je Pavol Katrenič

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery