Internátna škola v Nižnej Slanej?

skola.jpgPrvý slovenský projekt internátnej školy pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia má za sebou prvé kroky k realizácii. Škola by mala byť otvorená v Nižnej Slanej v školskom roku 2008/2009.
Súčasná legislatíva SR neumožňuje internátne vzdelávanie pre žiakov základných škôl. Pedagogická dokumentácia na Slovensku unikátneho systému vzdelávania musí preto prejsť schválením Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a následne rozhodnutím Ministerstva školstva SR o zaradení tohto systému ako experimentálneho vzdelávania.
„Uskutočnili sa stretnutia so zástupcami samosprávy regiónu Dobšiná a rokovanie prípravnej komisie pre vypracovanie základných pedagogických dokumentov pre nový typ školy. Uskutočnilo sa aj stretnutie so zástupcami samosprávy v obci Nižná Slaná. V rámci pripravovanej II. etapy racionalizácie škôl a školskch zariadení, ktorá zahŕňa vytvorenie nových typov škôl pre vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, sa uskutočnili rokovania s riaditeľmi zainteresovaných škôl a zástupcami samosprávy“, povedala Zuzana Bobriková z KSK.
Iba pripomenieme, že Mestské zastupiteľstvo v Dobšinej na svojom zasadnutí 4. júla 2007 zaujalo odmietavý postoj k zriadeniu prvej internátnej školy v Nižnej Slanej, čoho dôkazom je uznesenie č. 87-4/VII-2007, v ktorom tento projekt neschvaľuje.
Z celoslovenského pohľadu ide o experimentálny projekt, do ktorého by sa chcel zapojiť Banskobystrický i Prešovský kraj. Prvá internátna osemročná stredná odborná škola by mala vzniknúť na Gemeri v Nižnej Slanej. V prvej fáze, od septembra 2009, kraj uvažuje o prijatí 60 študentov. Podmienkou bude ukončený piaty ročník základného vzdelania.
Cieľom je podporiť deti vo vzdelávaní, znížiť záškoláctvo a dosiahnuť ukončené základné, prípadne stredoškolské vzdelanie u študentov prevažne rómskeho pôvodu.
© Inforoznava.sk          Juraj Karika                 redakcia@inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery