Výstava Gemer – Malohont

150px-gemer-malohont_coatofarms.jpg
Mapy, fotografie i preparáty zvierat približujúce geológiu, flóru a faunu jednej z najvýznamnejších riek regiónu Gemer-Malohont, Slanej, predstavuje výstava, ktorú sprístupnili v stredu 9. apríla 2008 v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote.
Toto múzeum, ktoré bolo založené v roku 1882, je piatym najstarším na Slovensku. Na výstave sú dokumenty najmä z dolného, 35-kilometrového úseku rieky od obce Bretka po štátnu hranicu.
Zmapovaný je vývin rieky v geologických dobách, zmeny, ktorými za posledných sto rokov rieka prešla a tiež rastlinami, bezstavovcami, rybami, obojživelníkmi, plazmi, vtákmi a cicavcami, ktoré v nej a v jej blízkosti žijú.
Odborné materiály poukazujú tiež na spôsoby jej hospodárskeho využitia a na faktory, ktoré ju ohrozujú.
Slaná pramení pod najvyšším vrchom Stolických vrchov, Stolicou, v nadmorskej výške 1275 m nad morom v blízkosti obce Rejdová, preteká cez Rožňavu a Tornaľu a územie Slovenskej republiky opúšťa po 94,3 km v nadmorskej výške 160 m nad morom pri Lenartovciach.
Svojou činnosťou vyformovala južnú časť Rimavskej kotliny a významne ovplyvňovala a ovplyvňuje aj život v okolitých ľudských sídlach.
Výstava potrvá do 31. mája 2008.
© Inforoznava.sk Juraj Karika redakcia@inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli