Tak vidím Euro

jasr.gifMimovládna organizácia Junior Achievement Slovensko – Mládež pre budúcnosť (JASR) v spolupráci s Národnou bankou Slovenska vyhlasuje pre žiakov základných škôl na Slovensku súťaž „Tak vidím Euro“.
Cieľom súťaže je zobraziť euro zaujímavou a pútavou formou a aktívne zapojiť jednotlivcov – žiakov základných škôl do procesu informovania o zavedení eura na Slovensku.
Súťaž je určená jednotlivcom, žiakom vo veku 12-15 rokov.
Do súťaže sa môže zapojiť každý žiak, ktorý do stanoveného termínu pošle vlastnú fotografiu znázorňujúcu spracovanie zadanej témy.
Podmienkou je, aby mala fotografia kvalitu minimálne 2 MG pixely.
Prihlásenú fotografiu spolu s vyplnenou prihláškou je nutné poslať najneskôr do 15. júna 2008 na adresu eurosutazfoto@jasr.sk alebo poštou na CD na adresu: Junior Achievement Slovensko, Seberíniho 2, 821 03 Bratislava.
Prihlášky si možno vyzdvihnúť na riaditeľstvách jednotlivých základných škôl alebo si ju možno spolu s ďalšími potrebnými inštrukciami stiahnuť tu.
Všetky doručené fotografie budú hodnotené na celoslovenskej úrovni zástupcami Národnej banky Slovenska a neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko.
Najlepšie fotografie budú prezentované na výstave k téme „EURO“, ktorá sa uskutoční v septembri 2008 v priestoroch NBS. Zároveň budú odmenení traja najlepší autori súťaže: pre víťazov sú pripravené hodnotné ceny, ako napríklad poukážky na kúpu fotoaparátu a fotopotrieb či mobilný telefón.
Kritéria hodnotenia fotografií:
Obsahové zvládnutie témy, originalita, nápad a celkový dojem, zrozumiteľnosť – jasne vyjadrený názor autora, dodržanie predpísaného rozmeru fotografie.
© Inforoznava.sk          redakcia@inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli