Hovorili o Actorese, TIC-ke a RVTV

V stredu popoludní sa na svojom ďalšom pracovnom stretnutí zaoberali poslanci Mestského zastupiteľstva v Rožňave budúcnosťou a fungovaním mestských spoločností.
Na neformálnom stretnutí, ktoré predchádzalo budúcotýždňovému riadnemu zsadnutiu zastupiteľstva, posudzovali predovšetkým situáciu v Mestskom divadle Actores, v Turistickom informačnom centre (TIC) a v Mestskom televíznom štúdiu (RVTV).
Mimoriadne nepriaznivá finančná situácia núti samosprávu radikálne krátiť aj rozpočet uvedených spoločností.
V prípade divadla, ktoré si podstatnú časť príjmov zabezpečuje z grantov, od sponzorov a darcov, by malo ísť o zníženie príspevku z rozpočtu mesta o 50 tisíc eur, TIC-ka by mala znížiť stav svojich zamestnancov z troch na dvoch.
Mestská televízia (RVTV) má pred sebou existenčné otázky – najprv musí prebehnúť rokovanie so spoločnosťou UPC, novým majiteľom KID, a. s., o technickom, resp. zmluvnom  zabezpečení vysielania, a potom, podľa záverov kontroly z Národného kontrolného úradu SR, musí mesto na túto službu vyhlásiť verejné obstarávanie. Až keď ho RVTV vyhrá, bude môcť mesto definitívne rozhodnúť o finančnom zabezpečení činnosti tejto svojej organizácie.
Závery neformálneho stretnutia poslancov, na ktorom boli prítomní aj zástupcovia divadla Actores a RVTV, však nie sú záväzné. Poslanci budú o týchto návrhoch rozhodovať až na rokovaní zastupiteľstva, ktoré by sa malo uskutočniť vo štvrtok 29. novembra.
Dokumenty –
Actores – Stanovisko dozornej komisie k návrhu rozpočtu na rok 2012-2014
Actores – Správa pre finančnú komisiu
Actores – Dôvodová správa k úprave rozpočtu
Actores – Návrh rozpočtu na rok 2013
Actores – Úprava rozpočtu na rok 2012
TIC – Alternatívy fungovania
TIC – Vývoj spotreby energií 2004 – 2012
Ilustračné foto: Archív infoRoznava.sk
Súvisiace články: Záznamy doteraz nezverejnili

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli