Expanzia na Juhu

PICT0055Celý uplynulý týždeň bolo na ihrisku za Inkubou ohromne rušno. Prebiehal tam ďalší ročník externého prímestského tábora Expanzia do ulíc 2009. Viacerí okoloidúci sa zastavovali s otázkou: „Čo sa to tu deje? Kto je za tým? Kde sa nahlasovalo? Koľko to stálo?“ Ak vás to zaujíma, čítajte ďalej.
Expanzia do ulíc bol externý prímestský tábor pre deti od 8 rokov prednostne zo sídliska. Informovali sme o ňom v júlovom čísle Rožňavských listov, na našej web stránke Roznava.domka.sk a aj prostredníctvom plagátov.
Tábor organizovali rožňavskí saleziáni a miestne stredisko Domky – združenia saleziánskej mládeže v spolupráci s Mestom Rožňava. Expanzia bola určená všetkým deťom a mládežníkom, ktorí chceli prísť a zapojiť sa.
Nechceli sme suplovať rodičov ani komerčné organizácie, ktoré z letných prázdnin robia biznis. Chceli sme osloviť najmä tých, ktorí sa medzi panelákmi hrajú tak či tak. Preto nebolo potrebné nijaké nahlasovanie sa ani žiadny účastnícky poplatok.
Výnimku tvoril program v stredu, kedy sme šli na celodenný výlet na Tri vŕšky nad Kalváriou. V tento deň bola účasť podmienená písomným súhlasom rodičov zúčastnených detí.
Program tábora začínal vždy o 10:00 a končil o 16:00 s hodinovou prestávkou na obed od 12:30 do 13:30. Hrali sa rôzne pohybové hry, ale bol priestor aj na rozvoj kreativity pri tvorivých, umeleckých aj hudobných dielňach.
Celé podujatie personálne zabezpečovali mladí animátori – dobrovoľníci z Domky. Natíska sa otázkočka: koľko za to dostali? Odpoveď je celkom prozaická: mali zabezpečený obed.
PICT0001Našťastie, sú aj iné hodnoty, ale tie sa nevyčísľujú v eurách. Kto chce vedieť viac, nech sa ich spýta. Mimochodom, komu by sa hodinová obedňajšia prestávka zdala pridlhá, okrem obeda sme počas nej stíhali aj technické prípravy na popoludňajší program.
Celkovo šlo o pokus bez veľkých nákladov urobiť pre mladých na sídlisku čosi dobré. Odvážim sa hodnotiť, že vydarený. V pondelok nás bolo cca 54, v utorok (mrholilo) 35, v stredu 40, vo štvrtok sa už počet účastníkov hýbal okolo čísla 70 a piatok ho presiahol.
Väčšinu nákladov kryla Domka, no podporilo nás aj Mesto Rožňava, vedenie Podnikateľského Inkubátora a za zmrzlinové zakončenie výletu ďakujeme cukrárni Piroška na námestí.
Zvlášť ďakujeme rodičom našich animátorov, ktorí akceptovali skutočnosť, že ich deti celý týždeň chodili domov takmer len spávať a raňajkovať + sprchovať sa a prať. Môžete byť na svojich potomkov hrdí!
Ďakujeme aj za všetky ostatné prejavy priazne a podpory. Všetko sa to niekde počíta…
Text a foto: Paľo Piatrov, sdb

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery