Evanjelická cirkev oslavuje 31. októbra deň reformácie

Evanjelická cirkev oslavuje 31. októbra deň reformácie – výročie dňa, keď teológ Martin Luther dal vyvesiť v roku 1517 na dvere zámockého kostola v nemeckom meste Wittenberg 95 téz otvorene vystupujúcich proti pápežskému učeniu o odpustkoch.
Ako napísala trojica evanjelických biskupov v pastierskom liste, ktorý sa dnes, na 499. výročie reformácie číta v evanjelických chrámoch po celom Slovensku, evanjelici ako dedičia reformácie potrebujú podľa vzoru Martina Luthera ukázať okoliu túto úprimnú túžbu po Bohu. Totiž iba ak evanjelici ukážu, že je to pre nich životne dôležité, presvedčia ľudí, že sa ich to tiež týka.
„Nepotrebujeme lanáriť ľudí do cirkvi. Oni prídu, ak v nej uvidia cestu k Tomu, kto má moc zachrániť ich pre časnosť i večnosť. Francúzsky spisovateľ Saint-Exupéry povedal, že ak chceme, aby ľudia stavali loď, musíme ich naučiť túžbe po mori. Ako zatúžia ľudia po Bohu, po spiritualite? Ako sprostredkujeme človeku túžbu byť viac ako len konzumná bytosť,“ napísali biskupi v liste.
Podľa biskupov iba ak veriaci dokážu žiť proti prúdu konzumnej, médiami ovplyvnenej spoločnosti a s odvahou prezentovať svoj kresťanský názor, dokážu osloviť iných.
„Učme sa od Luthera dôležitosti jasného kresťanského postoja. Jeho slová „Tu stojím, ináč nemôžem, tak mi Pán Boh pomáhaj“ nech nás povzbudia v ťažkostiach zachovať si svoju tvár. Nebojme sa, že nič nezmôžeme. Luther je nám príkladom, že aj nepatrní ľudia presvedčivými krokmi môžu zmeniť svet,“ zdôrazňujú biskupi s tým, že úprimná túžba po Bohu dokáže meniť naše rodiny, cirkev i spoločnosť.
„Túžime po zmene? Ukážme okoliu, že sa nehanbíme byť kresťanmi a že naše srdce našlo v Bohu svoju radosť,“ konštatujú biskupi.
Tohtoročný sviatok Pamiatky reformácie sa slávi rok pred okrúhlym 500. výročím jej začiatku. „Upriamujeme svoju pozornosť k tomuto jubileu, aby sme si nanovo uvedomili, čo nám reformácia priniesla a k čomu nás pozýva,“ vyzývajú biskupi. Zároveň pripomínajú, že reformáciu podnietila túžba po spáse augustínskeho mnícha Martina Luthera.
„On si kládol otázku: Ako nájdem milostivého Boha? Uvedomoval si, že je hriešny, a nebolo mu to ľahostajné. Svetlo evanjelia o spasení z Božej milosti, ktoré ho hlboko zasiahlo, zmenilo jeho život. Spasenie už pre neho nebolo výsledkom cesty vydláždenej dobrými skutkami, ale Božou ponukou milosti a lásky, ktorá človeka pohne k úprimnej dôvere v Neho a k Jeho nasledovaniu,“ upozornili v pastierskom liste evanjelickí biskupi.
Biskupi nabádajú veriacich, aby si pri slávení sviatku reformácie položili otázky: „Po čom túžim? Čo je zmyslom môjho života? Čo príde po smrti? Hoci dnešný postmoderný, všetko relativizujúci človek potláča v sebe duchovné existenčné otázky, predsa sa v ňom nanovo vynárajú a nútia ho oveľa intenzívnejšie hľadať na ne odpovede. Iba človek hlboko túžiaci po Bohu môže ukázať hľadajúcemu cestu k prameňu,“ dodávajú biskupi
Zdroj: SITA, ilustračná fotka: Slavomír Szabó, kostol ECAV v Rožňave

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery