Dobrá vec sa podarila

091208_juznysudan_1Na začiatku bol iba oznam: „100 € stačí celej jednej celej triede v Sudáne na mesiac“. Oznam, o ktorom by sa mohlo zdať, že v záplave iných senzačných správ nezarezonuje, nezaujme.
Máme predsa pred Vianocami, treba všetko stihnúť, nakúpiť, zariadiť, upratať . Aj reklamy nám to dookola pripomínajú. A čo nás po nejakom Sudáne…..
Ale stalo sa nečakané, oznam zaujal a zarezonoval. Tridsať rožňavských rodín aj jednotlivcov sa rozhodlo a dohodlo, že svojimi finančnými darmi podporia výnimočný projekt Adopcie tried v Južnom Sudáne.
Projekt od septembra 2009 realizuje OZ Savio v spolupráci s organizáciou BOSCOAID. Je jediným takýmto projektom na celom svete. Doteraz prístupné projekty umožňovali adopciu jednotlivých detí, ale nie celého kolektívu.
Len 100 € mesačne stačí, aby boli pre deti v tejto ťažko skúšanej krajine zabezpečené učebné pomôcky, jedlo a mzda učiteľa. Vďaka štedrosti našich rodín a pod záštitou rožňavského strediska Domky – združenia saleziánskej mládeže, sa dnes dobrá vec podarila. Od decembra máme adoptované tri triedy – 4., 5. a 6. triedu v meste TONJ a päťdesiatimi eurami budeme prispievať na ďalšiu triedu.
V týchto dňoch sa po roku pôsobenia v Južnom Sudáne na Slovensko vrátili prví slovenskí misijní dobrovoľníci, ktorí tam rok pôsobili ako učitelia a priniesli si množstvo zážitkov a skúsenosti, o ktorých si môžete prečítať tu.
Do projektu sa môžu zapojiť jednotlivci, firmy, základné, stredné, ale aj materské školy z celého Slovenska a tak si adoptovať triedu v Sudánskych mestách Tonj, Juba – Gumbo, Wau a Chartum. Podmienkou je prispievať každý mesiac na určenú triedu sumou, ktorú si stanovia, avšak minimálne 100 EUR mesačne.
Ak chcete napomôcť aj Vy ku šíreniu dobra, adoptujte si triedu. Alebo sa pridajte k nám. Viac informácií nájdete na internetovej stránke Savio.sk  alebo napíšte na roznava@domka.sk .
Pavol Piatrov, sdb
Foto: Saleziani.sk
 
Podrobnosti o projekte
ADOPCIA TRIED – Sudán
SAVIO o.z. v spolupráci s BOSCO AID v Sudáne podporuje výstavbu satelitných škôl v okolí mesta TONJ a činnosť základných škôl a učňovských stredísk v hlavnom mesto južného Sudánu JUBA, časť Gumbo, a v meste WAU.
Projektom Adopcia tried chceme podporiť vzdelávanie detí a mladých v Južnom Sudáne a sprostredkovať partnerstvo medzi slovenskými žiakmi a ich sudánskymi rovesníkmi.
Chceme vytvoriť príležitosť pre vzájomné spoznanie sa a pre to, aby anonymný vzťah darca – obdarovaný mohol prejsť do roviny priateľstva.
Obyvateľstvo
– územie južného Sudánu obývajú predovšetkým kmene Bari, Dinka, Kir, ktoré vyznávajú kresťanstvo alebo animizmus
– na území severného Sudánu prevažnú časť obyvateľstva tvoria Arabi, väčšinovým náboženstvom je tu islam
– v dôsledku 50-ročnej občianskej vojny 60% dnešnej populácie tvorí mládež do 25 rokov a deti
– jedna celá generácia len bojovala a nič iné sa nenaučila. Ľuďom chýbajú základné zručnosti – ako pestovať plodiny a postarať sa o živobytie pre seba a svojich blízkych
Školstvo
– na severe krajiny je vyučovacím jazykom arabčina, na juhu Sudánu sa v školách vyučuje v anglickom jazyku
– školu navštevujú žiaci vo veku 5 – 15 rokov, je bežné, že aj starší si dopĺňajú základné vzdelanie
– školská dochádzka nie je povinná, deti ale prichádzajú do školy z vlastnej iniciatívy
– V mnohých dedinách najmä v oblasti južného Sudánu nie sú zatiaľ postavené vyhovujúce budovy a preto prebieha vyučovanie pod stromami, mangovníkmi
– vyučovanie prebieha v mesiacoch marec – december v čase približne 8.00 – 15.00 h.
– súčasťou vyučovania je aj podanie jedného teplého jedla denne žiakom. Zvyčajne ide o kukuričnú kašu, ryžu či fazuľu, prípadne doplnenú ovocím ako mango, papája a banány
Partner projektu
Partnerom projektu je medzinárodná saleziánska organizácia BOSCO AID. Saleziáni Don Bosca pôsobia v Sudáne od r. 1982. Hlavnou náplňou ich činnosti je poskytovanie dostupného a kvalitného vzdelávania chudobným deťom a mladým. Budujú základné školy a odborné učilištia.
Pravidlá Adopcie tried
Mesačné náklady na chod jednej triedy sú 100 EUR. Táto suma predstavuje prostriedky potrebné na:
– učebné pomôcky
– zabezpečenie jedla
– príspevok na mzdu učiteľa
 
091210_kvrp_vyhlasenie_ofmSúvisiace články: Vyhlásenie vyšších rehoľných predstavených ku kauze „Františkáni“

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery