Dnešnou nedeľou začína Advent

Prvou adventnou nedeľou, ktorá v tomto roku pripadá na dnes, sa pre rímskokatolíkov, evanjelikov a veriacich ďalších kresťanských cirkví začína štvortýždňové obdobie adventu. Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená príchod.
Veriaci si v tomto období pripomínajú, že Kristus príde. Pripravujú sa nielen na slávenie historickej udalosti pred vyše 2000 rokmi, keď sa narodil Spasiteľ, ale aj na jeho slávny druhý príchod.
Významným symbolom adventu je adventný veniec so štyrmi sviečkami, ktoré sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. Prvú z nich zapália v kostoloch a v domácnostiach už dnes.
Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný a ktorý zároveň prichádza ako víťaz, ako kráľ a osloboditeľ.

Advent v dávnej minulosti

Adventná predvianočná príprava sa spomína v Ríme už za pápeža Leva I. Veľkého v rokoch 440-461. Iný záznam o advente pochádza z Francúzska, kde koncil v meste Macon v roku 582 nariadil, aby sa príprava na slávenie vianočných sviatkov začala od prvej nedele po sviatku sv. Martina.
Adventné obdobie v tejto forme zahrnovalo šesť nedieľ a malo pôstno-kajúcny charakter. Pápež Gregor I. Veľký (590-604) skrátil adventné obdobie na štyri nedele, symbolizujúce 4000 rokov čakania na Mesiáša a bol pôvodcom adventných kázní v Bazilike Santa Maria Maggiore.
Definitívnu podobu však advent nadobudol v 8. a 9. storočí.

Slávenie Adventu v cirkvách

V gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku sa 40-dňové obdobie duchovnej prípravy na slávenie sviatku Narodenia Pána, známe aj pod názvom Filipovka, začalo už 15. novembra.
V pravoslávnej cirkvi na Slovensku, ktorá sa riadi podľa juliánskeho kalendára a Vianoce slávi až 6.-7. januára, sa 40-dňové obdobie pôstu pred sviatkom Narodenia Ježiša Krista – roždestvenský pôst – začína práve dnes. Trvá od 28. novembra 2014 do 6. januára 2015.
Aj v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku sa dnes začína advent a nový cirkevný rok. V mnohých evanjelických chrámoch na Slovensku sa konajú v tomto období adventné koncerty a iné kultúrne či duchovné podujatia.

Adventný veniec

Každú nedeľu sa zapaľuje ďalšia sviečka, podľa tradície vždy proti smeru hodinových ručičiek.
V prvú adventnú nedeľu sa zapaľuje fialová sviečka na pamiatku prorokov, predovšetkým Izaiáša, ktorý predpovedal narodenie Ježiša Krista. Táto sviečka predstavuje nádej alebo očakávanie.
Druhá adventná sviečka predstavuje lásku. Je tiež fialová a niektoré tradície ju nazývajú „Betlehemská sviečka“ a symbolizuje Kristove jasličky.
Tretia adventná sviečka je ružová a znamená radosť.
Vo štvrtú adventnú nedeľu sa zapaľuje opäť fialová sviečka, ktorá sa volá anjelská a predstavuje mier. Na Štedrý deň sa zapaľuje veľká stredná biela sviečka nazývaná Kristova a predstavuje život Krista, ktorý prišiel na svet.
Ilustračné foto: Stock.xchng

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery