Čo nás stojí chod mesta?

Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) prišiel pred voľbami so zaujímavým projektom pod názvom „Účet obce“.
Na svojej webovej stránke zdôvodňuje projekt slovami: „Hoci obce zverejňujú svoje rozpočty, tie sú často zložité a neprehľadné. Znalosť hospodárenia predchádzajúceho zastupiteľstva, či plány kandidátov, sú však podmienkou správneho rozhodnutia každého voliča. Účet obce je jednoduchým a zrozumiteľným nástrojom, ako komunikovať zložitý rozpočet.“
O vypracovanie „účtu obce“ pre mesto Rožňava požiadal Ivan Kuhn (OKS), podpredseda finančnej komisie zastupiteľstva a jeden zo šestice kandidátov na post primátora.
„Myslím, že by malo byť povinnosťou samosprávy každý rok takýmto prehľadným spôsobom informovať občanov – daňovníkov – o hospodárení samosprávy. Ak budem zvolený za primátora, občania Rožňavy budú takéto vyúčtovanie dostávať každý rok,“ vysvetlil pre infoRoznava.sk.
Blocek RoznavaÚčet, vypočítaný z rozpočtu mesta, uvádza náklady v jednotlivých položkách pre jedného občana. V Rožňave tak v roku 2014 dosiahnu sumu 796,40 eur na občana.
Najvyššími položkami sú školy (337,81 eur), investície a rekonštrukcie (144,20 eur) a zamestnanci (55,13 eur).
Nasledujú údržba a výstavba ciest (46,86 eur), zber a odvoz odpadu (40,48 eur) a výkon úradu (38,67 eur).
Ďalšími dvojcifernými položkami sú sociálne služby (32,02 eur), splátky úverov a poplatky (24,75 eur), bývanie (20,05 eur), verejné osvetlenie (13,99 eur), služby občanom (10,98 eur) a mestská polícia (10,98 eur).
Ostatné položky sú jednociferné, napríklad náklady na kultúru vo výške 5,40 eur.
Foto: Archív infoRoznava.sk / Zľava R. Kovács, ktorý už nekandiduje a K. Kováč, ktorý podporuje na post primátora I. Kuhna (celkom vpravo)

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Mzdy v inzerátoch zafungovali