Chcú noviny financované z grantov

Na vydávanie mestských občasníkov samosprávy doplácajú. Vyplynulo to z prieskumu, ktorý urobil denník Korzár medzi vybranými samosprávami.
Ako ďalej denník uvádza, či sa už mestské noviny k obyvateľom dostávajú bezplatne alebo si ich kupujú za symbolickú sumu, ročne mestá na ich vydávaní tratia. Podľa odborníka ak existuje konkurencia, mestské noviny zmysel nemajú.
Denník opisuje aj situáciu v Rožňave, kde mesto už nevydáva mestské noviny. Ako uviedol pre Korzár referent pre kultúru a styk s médiami Peter Gallo, od roku 2009 neúmerne narastali náklady na vydávanie mesačníka Rožňavské listy – Rozsnyói lapok. Posledné dvojčíslo mesačníka vyšlo v apríli 2010. „V budúcnosti uvažujeme o začatí vydávania podobného mesačníka, ktorý bude financovaný z grantov. Bolo by možné začať ho vydávať už v treťom štvrťroku tohto roka,“ dodal pre Korzár P. Gallo. My sme ho požiadali o bližšie informácie.
Mesto Rožňava nevydáva mesačník Rožňavské listy – Rozsnyói lapok od apríla 2010. Ako nám potvrdil, dôvodom toho, že tento mesačník prestal vychádzať, boli neúmerne narastajúce náklady na jeho vydávanie. „Do budúcnosti by sme chceli obnoviť vydávanie podobného mesačníka na ktorého tvorbe by sa podieľali všetky vekové kategórie občanov nášho mesta. Znovuoživenie podobného periodika je však zatiaľ len nápadom do budúcnosti,“ spresnil.
Úmysel obnoviť podobné periodikum vznikol podľa jeho vyjadrenia pre infoRoznava.sk na stretnutí programovej rady klubu mladých Zóny M. „Predstava je taká, že náklady na vydávanie takéhoto mesačníka by boli v plnej miere hradené prostredníctvom grantov. V súčasnosti je potrebné počkať na vyhlásenie grantovej výzvy, pomocou ktorej by bolo možné uvažovať o konkrétnych kontúrach tejto idei. Až po spracovaní tohto nápadu bude možné predložiť tento návrh na rokovanie Mestského zastupiteľstva, vrátane všetkých náležitostí.“
Foto: archív infoRoznava.sk
Súvisiace články:
Píšu o nás v denníku Sme
Opäť sme vydali noviny
Rožňavské listy skončili
Milióny za mestské médiá

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery